Babil'in Kadınları Antik Mezopotamya'daki hâkim kadınlık mefhumunu inceleyen hem tarihsel hem de sanat tarihsel bir çalışmadır ve bu topluma özgü, Batılı kurucu söylem tarafından inşa edilmiş kadınlık kavramına eleştirel bir yaklaşım getirmektedir.

Zainab Bahrani bu kültürün cinselliği ve toplumsal cinsiyet rollerini temsil üzerinden nasıl düşündüğünü çözümlerken, benzer birçok çalışmanın bağımlı olduğu eril iktidar/dişi tabiiyet gibi basit ikilikleri de sorunsallaştırıyor. Bu sayede, mevcut tanımların kadınların yaşanmış deneyimleriyle aslında örtüşmediğini, kadını eril öznelliğin nesnesi olarak konumlandırdığını göstermiş oluyor.

"Babil’in Kadınları toplumsal cinsiyet, göstergebilim, yapıbozum, psikanaliz ve tarihsel eleştiri bağlamındaki çağdaş eleştirel teorilerde zemin bulan kadınlık temsilleri hakkındaki bir çalışmadır ve bu alanlar, bir bütün olarak, sadece bu geçmiş kültürün araştırılmasını beslemekle kalmayıp aynı zamanda kendi payımıza geçmişi nasıl adlandırdığımızla yüzleşen metodolojik bir ağ oluşturur."

₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak, sosyalist kadın hareketinin örgüt-politika bütünlüğünü ve sürekliliğini kurma sorununa bu görüş açısından bakan komünist kadınların, kadın devrimine dair programatik yaklaşımlarını içeren makaleler ile kadın devriminin güncel politikasının ana konularına dair değerlendirme ve perspektif yazılarını içeriyor. 
Kitap, toplumun cinslere bölünmüşlüğünün tarihsel-toplumsal analizine odaklanmıyor. Bu konular, yeri geldiğince ve sınırlı düzeyde yer alıyor. Kitabın esas yoğunluk merkezini, güncel devrimci kadın siyasetinin kapsamı, araçları, örgüt anlayışı, programı çerçevesindeki sorunlar oluşturuyor. 
“Kadın devrimi, toplumsal altüst oluşu öznesinden başlatır.” Aynı zamanda, bu büyük toplumsal altüst oluşun kadrosunu kurma, şekillendirme pratiğidir, dolayısıyla gerek komünist saflardaki, geçmişin mirasını içererek aşmayı/zihniyet devrimini, gerekse kadın devriminin kadrolarının bugünden başlatacağı kendindeki devrimi ifade eder. Kitapta, sosyalist kadın yazınından konu kapsamındaki seçme makaleler de yer alıyor. 
Politika-örgüt bütünlüğü perspektifinden, sosyalist kadınların örgütlenme anlayışına dair makaleler ile bazı belgelerin de, aydınlatıcı olacağına inanıyoruz. 
Kadın cinsinin binlerce yıllık köleliğine son verme serüvenine katkı sunacağı umuduyla!
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil

Feminizmin temel varsayımlarını ve kadın kategorisini tartışmaya açan Butler, feminizmin kadınların hak ve çıkarlarını güvence altına almaya çalışırken öbür taraftan feminizmin yürüttüğü kimlik politikalarının dışlayıcı sonuçlara yol açma riski taşıdığını düşünür. Bu yüzden o, feminizmin dışlamaya ve sömürüye karşı daha güçlü bir mücadele yürütebilmesi için feminizmin temel kabullerini ve kimlik politikalarını sorgular; feminizme daha geniş bir perspektif kazandırmaya çalışır.

Bu bağlamda Butler, feminizmin kimlik politikalarını problematize eder. Judith Butler ve Post-Modern Feminizm başlıklı elinizdeki bu çalışma, işte bu konu bağlamında şu soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyor: Kadınların hak ve çıkarları adına mücadele eden feminizm, Butler’a göre neden kimlik politikaları bakımından dışlayıcı politikalar üretme riski taşımaktadır? Temel hedefi baskıya ve sömürüye direnmek olan feminizm, yürüttüğü politikalar bakımından Butler’ın ifade ettiği gibi bir merkez kayması mı geçirmektedir? Butler’a göre feminizmin kadın/kadınlar öznesi neden sorunlu bir kategoridir? Butler için “özne” kavramı ne ifade eder? Bireylerin özne haline gelmeleri Butler açısından hangi riskleri taşır? Kitap boyunca bu ve benzeri soruların yanıtları aranarak Butler’ın feminizm görüşü felsefî olarak analiz edilmeye çalışılıyor.

₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺11,60 KDV Dahil
₺14,50 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺8,80 KDV Dahil
₺11,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺15,20 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺22,40 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺27,20 KDV Dahil
₺32,00 KDV Dahil
₺16,80 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺16,80 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺9,60 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺15,40 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺17,50 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺9,60 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺17,50 KDV Dahil
₺17,60 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺6,40 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺19,20 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺14,40 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺9,10 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺6,40 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺12,80 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺12,80 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺14,40 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺23,60 KDV Dahil
₺29,50 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺30,38 KDV Dahil
₺40,50 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺12,50 KDV Dahil
₺9,60 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺12,80 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺12,80 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺17,60 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
1