AB etkisi olarak da adlandırabileceğimiz “Avrupalılaşma” kavramı, Avrupa Birliği’nin siyasal, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin ulusal söylemlere, kimliklere, siyasal yapılara ve kamu politikalarına egemen olan mantığın bir parçası haline gelme süreci olarak tanımlanabilir. Canan Balkır ve Diğdem Soyaltın, Avrupalılaşma düşüncesi ve çalışmalarının hem tarihsel hem güncel durumuyla ilgili okura genel bir perspektif sunuyor. 1945 öncesi Avrupa’da bütünleşme düşüncesinin neden geliştiği, Avrupalılaşma’nın ne olup ne olmadığı, aday ülkelerde süreçlerin nasıl işlediği, adaylığın aşamaları, araçları, sonuçları ve AB üyeliğinden sonra komşuluk politikalarının seyri gibi önemli konulara açıklık getiriyor. Avrupalılaşma adlı bu eserde, kavramın Türkiye’deki karşılığı da kapsamlı olarak inceleniyor ve AB-Türkiye ilişkilerinin bütün aşamaları tarihsel süreç içerisinde ele alınıyor; Türkiye’deki Avrupalılaşma sürecinin iç politika ve kurumlara etkileri irdeleniyor. İnsan hakları ve temel özgürlükler, sivil-asker ilişkileri, yargı sistemi, kamu yönetimi ve dış politika meseleleri üzerinde durulurken, sürecin temel belirleyici faktörleri iki farklı tarihsel dönemde (1999-2006 ve 2006-2017) inceleniyor ve ortaya konan yaklaşımların Türkiye’de yaşanan reform sürecini açıklamak için ne ölçüde yeterli olduğu tartışılıyor.
21,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
14,25 ₺ KDV Dahil
19,00 ₺ KDV Dahil
15,75 ₺ KDV Dahil
21,00 ₺ KDV Dahil
7,46 ₺ KDV Dahil
9,95 ₺ KDV Dahil
32,62 ₺ KDV Dahil
43,50 ₺ KDV Dahil
18,68 ₺ KDV Dahil
24,90 ₺ KDV Dahil
20,63 ₺ KDV Dahil
27,50 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
20,63 ₺ KDV Dahil
27,50 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
14,25 ₺ KDV Dahil
19,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
5,62 ₺ KDV Dahil
7,50 ₺ KDV Dahil
33,75 ₺ KDV Dahil
45,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
3,75 ₺ KDV Dahil
5,00 ₺ KDV Dahil
25,41 ₺ KDV Dahil
29,90 ₺ KDV Dahil
38,17 ₺ KDV Dahil
44,90 ₺ KDV Dahil
33,00 ₺ KDV Dahil
44,00 ₺ KDV Dahil
12,75 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
1