“Bir insanlık mirası göz göre göre kayboluyordu. Ve biz, her bir görüşmemizde bu gerçeği biraz daha yakından gözlemliyor, bu büyük kaybın hüznünü biraz daha derinden seziyorduk. Bütün anlatıcılar bir kayıp hikâyesi anlattıklarının farkındaydı. O yüzden hep hüzünlüydüler. Ve yine o yüzden hep daha fazla anlatmak istediler.”

Aleviliğin, gitgide kaybolmakta olan bir katmanını ele alıyor bu kitap: Rıza Yıldırım’a göre, günümüz Aleviliğinin en alt katmanını oluşturan geleneksel Aleviliği. “Yalıtılmış, sıkdokulu, kırsal” ilişkilere dayanan, “mistik ve mitik nitelikli dogmalar”la kendini sözlü iletişimle yeniden üreten bir kültür olarak tasvir edilen geleneksel Alevilik, aktarım kanalları hayli tıkanmış olduğundan, bir tür “gizli kaynak” havası taşıyor.

Tokat-Amasya-Sivas-Çorum bölgesinde 670 Alevi köyünde dört yüzü aşkın dede, baba, âşık ve anayla derinlemesine mülakatlara dayanan bu çalışma, geleneksel Aleviliğin dünyasına geniş bir bakış sunuyor. Kolektif belleğin haritasını çizen, menkıbeleri, yazılı metinleri ve inanç temellerini anlatan çalışmada; dinî olmanın yanında edebî bir değer de taşıyan zengin bir kolektif menkıbe örnekleri derlemesi yer alıyor. İbadetler, cem töreni, ocak, dedelik, taliplik, musahiplik kurum ve ilişkileriyle, geleneksel Alevi toplum düzeninin canlı bir resmi çiziliyor.

Modernleşme ve kentleşmenin etkisi altında çözülürken, oluşum sürecindeki modern Aleviliğin temel kaynağını oluşturan bir “eski” Aleviliğin, son derece canlı bir portresi.

₺34,50 KDV Dahil
₺46,00 KDV Dahil
Sünni toplumla karşılaştırıldığında Alevilikte kadın ile erkeğin eşit olduğu yaygın olarak benimsenen bir görüştür. Alevi inancında yer bulan eşitlik söylemi ve pratiği sanki toplumsal ya da gündelik hayatın içinde aynen varmış gibi düşünülür, kabul edilir. Doğruluk payı taşısa da bunun inanç ve toplumsal hayat ayrımını ortadan kaldıran bir yanılsama olduğu söylenmelidir çünkü inanç referanslarının söyledikleri ile toplumsal yaşamın ürettiği pratikler arasında büyük bir fark vardır. Bu farkı göz ardı ederek eşitlilik sloganını yinelemek ne yazık ki Alevi toplumunda kadın ile erkeğin eşit olmadığı gerçeğinin üstünü örtmeye yarar ancak. Nitekim inanç ve toplumsal pratik arasındaki farkın silikleştirilmesi, Alevi kadının Alevi toplumu içinde bir mücadele içine girmesini hâlâ zorlaştırmaktadır. 
Elinizdeki kitap, tarihselden güncele bir yolculuğa çıkarak inançla toplumsal pratik arasındaki ayrım çizgisini izleyip inanç ve söylemdeki eşitlik iddiasını tekzip ediyor. “Bizde kadın-erkek yok, can var” mitini sorgusuz bir inanmışlıkla üreten söylem ve pratiği, bunun toplumsal hayattaki karşılığını eleştirel bir bakışla çözümlüyor.
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
Bir nefeste Alevilik 

‘Alevilerin Kitabı; Alevilerin yol ve erkanını, kısa tarihini, ritüellerini, özel günlerini, geleneklerini, erenlerini/evliyalarını/dedelerini/pirlerini, ocaklarını, kutsal mekanlarını, ziyaretlerini, dergahlarını, yaşadığı katliamları, başkaldırılarını, deyişlerini, gülbenklerini bir el kitabı, bir sözlük, bir takvim, bir ajanda formatında ele almaktadır.’
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺27,75 KDV Dahil
₺37,00 KDV Dahil
₺9,03 KDV Dahil
₺12,04 KDV Dahil
₺17,15 KDV Dahil
₺22,87 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺17,25 KDV Dahil
₺23,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺21,75 KDV Dahil
₺29,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,52 KDV Dahil
₺9,38 KDV Dahil
₺12,50 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺9,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺44,25 KDV Dahil
₺59,00 KDV Dahil
₺43,50 KDV Dahil
₺58,00 KDV Dahil
₺30,38 KDV Dahil
₺40,50 KDV Dahil
₺15,28 KDV Dahil
₺20,37 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺20,25 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺17,25 KDV Dahil
₺23,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺7,43 KDV Dahil
₺9,90 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺33,33 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺27,75 KDV Dahil
₺37,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺13,19 KDV Dahil
₺17,59 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺16,25 KDV Dahil
₺21,67 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺32,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺11,81 KDV Dahil
₺15,74 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺15,28 KDV Dahil
₺20,37 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺12,75 KDV Dahil
₺17,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺25,87 KDV Dahil
₺34,50 KDV Dahil
₺48,00 KDV Dahil
₺64,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺16,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺20,25 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺20,14 KDV Dahil
₺26,85 KDV Dahil
₺20,62 KDV Dahil
₺27,50 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
1 2 >
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>