Müslüman bir birey açısından yaşadığı hayatta en çok ihtiyaç duyacağı şeylerin başında, dünya hayatında Allah’ın razı olacağı bir hayat tarzına sahip olmak ve ahiret hayatında kurtuluşu elde ederek Rabbinin lütfu sayesinde cennete kavuşmak gelmektedir. Elinizdeki bu eser, dünyada Allah’ın razı olduğu makbul ve muteber olan bir hayat anlayışına nasıl sahip olunacağı ve ahirette de kurtuluşu elde etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair sorulan sorulara İbn Hazm’ın verdiği cevapları içermektedir. Zahiri ekolün önemli bir temsilcisi olan İbn Hazm, benimsediği bu zahiri yönteme sadakat gösteren bir duruşla, eserini kısa bir girişten sonra on başlık altında tasnif etmek suretiyle Kur’an ve hadis ekseninde takdim etmiştir.

Kulu Rabbine en çok yaklaştıracak, gazabı ve öfkesini uzaklaştıracak, işlenen günahların bağışlanmasına fayda sağlayacak amellerin neler olduğu; Müslüman bir kimsenin talep etmesi gereken ilimler; nafile oruç, namaz ve sadakanın Allah katındaki fazilet derecesi; fitne zuhur ettiğinde takınılacak tavır; büyük günahların konumu; iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma ve tövbe felsefesi eserde yer alan konulardan bazılarıdır.

10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
İslam dinini metafizik anlatılar düzleminde ve salt inançsal içerikle değerlendirmek gerçeği görmeyi engelleyen büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgıdan kurtulup İslam’ın doğuş yıllarındaki toplumsal yapı teşhis edildiğinde Hazreti Muhammed’in mesajının ne denli sınıfsal bir mahiyet taşıdığı apaçık bir biçimde görülecektir. İşte bu nedenle biz İslam’ı toplumsal bir hareket olarak görmekteyiz. İslam’ın toplumsal bir hareket olduğu gerçeğini gören pek çok Müslüman düşünür onu yeni ve çağdaş bir okumaya 
tabi tutmak durumunda kalmıştır. 
Biz de bu çalışmada bu yöndeki çabalara 
bir katkı sunmak istiyoruz.
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
Bugün Müslümanların çoğunluğuna bakarak İslam’ı doğru anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir. Zaten İslam’ın ölçüsü Kuran’dır; Müslümanlar değildir. Kuran ayetleri sadece iman etmeyenlere değil iman edenlere de uyarı niteliğindedir: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam’a (teslimiyet yoluna) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin! (Bakara 208) ve Ey iman edenler! İman edin Allah’a, O’nun elçisine, elçisine indirdiği kitaba! (Nisa 136) gibi ayetlerde, İslam’a ve iman etmeye davet edilenler zaten iman etmiş olanlardır. 

Demek ki farkında olarak ya da olmayarak imanımızı teslimiyet yolu olan İslam’ın temel ilke ve değerlerinin dışına çıkarmakta, inanan bir insana yakışmayacak davranışlarda bulunmaktayız. Belki de bundan dolayı: Eğer inanan kimselerseniz, imanınız ne kötü şey emrediyor size! (Bakara 93) ve Şimdi siz vahyin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? (Bakara 85) gibi ayetler ile uyarılmaktayız. 

Allah’ın vahyi olan Kuran’a uygun olmayan birçok inanç ve iddia, İslam adına ortaya atılmakta, Allah’ın insan aklı ve yaratılışına uygun kıldığı din, tanınmaz ve yaşanmaz hale getirilmektedir. İslam’ın gerçekte ne olduğunun görülebilmesi için, Kuran ayetlerinden hareketle öncelikle İslam’ın ne olmadığının ortaya konulması gerekir. İslam’ın ne olmadığı anlaşıldığında, gerçekte İslam’ın ne olduğu ve neden insan aklı ve yaratılışına en uygun inanç olduğu da anlaşılacaktır.
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
HIRİSTİYAN PROTESTANLIĞININ VE KIZILBAŞ İNANCININ DOĞUŞU 

Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu kitabı, gerek işlenen konular gerekse yaklaşım bakımından ve 1890’lı yıllarda kaleme alınmış olması açısından “dönemin önemli belgesi” niteliği taşımaktadır. Dağavaryan’a göre hiçbir din veya inanış tamamıyla yeniden yaratılamaz. Mutlaka daha önce var olan dinlerden ve inançlardan doğar; yüzyıllar süresince etkileşime uğrayarak değişir. Bu araştırmada Nazaret Dağavaryan kaynak inançları inceleyerek, Protestanlığın ve Kızılbaşlığın bu inançlardan nasıl doğduğunu ve mevcut zamandaki durumlarını irdelemiştir. 

“25 Aralık 1862’de Sivas’ta doğdum. İstanbul’a gelerek, Amenapırgiçyan Okulu’na başladım; mezun olduktan sonra 1878’de Fransa’ya gittim. 1883’te İstanbul’a döndüm; birkaç ay Ziraat Nezareti’nde çalıştıktan sonra, memleketim Sivas’taki mektebe müdür oldum. Bu arada İstanbul Ermeni gazetelerine makaleler yazıyordum. 1885’te İstanbul’da kurmuş olduğum ‘Kidagan Şarjum’ (Bilimsel Hareket) dergisinin yayınını da sürdürüyordum. 1887’de Fransız Hastanesi’nde asistan doktor olarak işe başladım, 1889’da Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde başkâtiplik yaptım. Sultan Hamid zulmünün doruğa çıktığı dönemdi, sürekli evimde arama yapılıyor ve beni sorguya çekiyorlardı. 1896’da hapsedildim, dört ay sonra genel aftan yararlanarak serbest bırakıldım. 
Katolikos (Baş Patrik) seçimleri nedeniyle Kafkasya’da bulunduğum sırada, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na, Sivas’tan mebus seçildim. Koyu bir milletperver olarak Osmanlı Parlamentosu’nda, toprak sorunu ve millî hakların korunması konularında, sert tartışmalara girdim. Soydaşım olan Ermeni mebuslarla tartışmaya girip [Hürriyet ve] İtilâf Partisi’nin kurucularından biri oldum.”
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
28,80 ₺ KDV Dahil
36,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
27,20 ₺ KDV Dahil
34,00 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
20,70 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
15,30 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
18,40 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
17,60 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
6,91 ₺ KDV Dahil
8,64 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
17,50 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
23,20 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
6,40 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
7,20 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
6,40 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
16,80 ₺ KDV Dahil
21,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
12,80 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
7,20 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
12,80 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
7,20 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
6,40 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
8,64 ₺ KDV Dahil
10,80 ₺ KDV Dahil
5,60 ₺ KDV Dahil
7,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
4,80 ₺ KDV Dahil
6,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
9,20 ₺ KDV Dahil
11,50 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
18,40 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
1 2 3 >