Macar gazeteci-yazar Attila Orbók Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri hakkında yurtdışında yapılan yayınlar alanında dikkate değer bir şahsiyettir. 1916 yılında Macarca yayımlanan Ermenilerin İhtilal Hareketleri iyi incelenmiş ve özlü yazılmıştır. Görüşler güçlü kanıtlarla ispatlanmaktadır. Bu araştırma Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Osmanlı-Ermeni ilişkileri tartışmalarına özgün bir katkı teşkil etmektedir.
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
Michel Bruneau, bu kapsamlı çalışmasında Küçük Asya’nın yani 
Anadolu’nun kadim halklarının,dinî ve etnik topluluklarının; Rumların, 
Ermenilerin, Kürtlerin, Türklerin ve Asuri-Keldanilerin yazgısına dair, 
tarihin eski dönemlerinden bugüne uzanan bir inceleme sunuyor. 
Yazar, geniş bir Türk-İran coğrafyasını merkeze alan yaklaşımıyla, 
Antik Yunan şehir devletlerinden başlayıp günümüz Türkiyesi’ne 
kadar uzanan farklı devletleşme mantıklarını karşılaştırıyor, toprağın 
millileştirilmesini hedefleyen politikaları coğrafi-tarihsel bir bakış 
açısıyla sunuyor. Küçük Asya’dan Türkiye’ye, özellikle azınlıkların 
yaşamının bir parçası haline gelen baskı ve yerinden edilmeleri 
eleştirel bir yaklaşımla ele alan, tarihe şerh düşen bir çalışma... 
“Hem Avrupa hem de Asya ile temas halindeki Anadolu coğrafyası, 
özellikle emperyal geleneğe sahip iki halk arasında fetih ve savaşlara 
yol açan ihtirasların mekânı olmuştur. Yurtlarından koparılan ve 
atalarından kalma toprakları ellerinden alınan kurbanlar ‘kayıp 
vatanlarını’ unutmadılar ve maruz kalınan manevi ve maddi 
zararların tanınması taleplerini son zamanlarda artan bir ısrarla dile 
getiriyorlar.”
₺39,00 KDV Dahil
₺52,00 KDV Dahil
Fethi Benslama, bu ses getiren çalışmasında, radikalleşmeye psikoloji, 
psikanaliz ve tarihsel analizin verileriyle yaklaşıyor. Ölüm Siyaseti: 
Cihatçı “Üst-Müslümanlar”, gençleri cihat adına ölüme ve öldürmeye 
sürükleyen süreçleri ele alırken, din-siyaset ilişkisine değinerek, 
halifeliğin kaldırılmasının yarattığı büyük travmanın ertesinde İslâm’ın 
bir siyaset ideali olarak dağılışına değiniyor. Yazar, düşman olarak 
görülen Batı’yla karşılaşmanın yarattığı kırılmayla birlikte, “daha çok” 
Müslüman olma, bir “Üst-Müslüman” olma yarışının ortaya çıkışını ve 
sonuçlarını somut örnekler ışığında inceliyor. 
Benslama’ya göre, küresel cihat çağında artık alçakgönüllü, dünyadan 
el ayak çekmiş, tevazuyu öğütleyen İslâm değil; kibirli, Müslümanlığını 
sergilemekten ve dayatmaktan haz duyan, nefret yüklü bir güç 
gösterisi içinde Allah’ı kendine bağımlı kılıp, onu tekeline alan bir 
cihatçı özne başrolde ve bu belki de İslâm’ın karşılaştığı en büyük 
tehlike. 
“Geleneksel İslâm’da, şehit, ölmeyi arzulamadan ölümü karşısında 
bulan bir savaşçıdır. Ölümü başka savaşçılarla mücadelesinin 
doğasında olan bir tehlike olarak kabul eder ama yaşamak ister: 
Ölürse, fazladan bir ödül alır. İslâmcılığın yeni şehidi içinse, ölüm 
mücadele sırasında gerçekleşebilecek bir şey değil, mücadelenin 
ereğidir. Ölmektir zafer.”
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
İslami finans, bir pazarlama numarasından mı ibaret yoksa gelecekteki finansal krizlerden dünyayı kurtaracak bir çözüm mü sunuyor? 

Bu soruya cevap bulabilmek için mevcut finansal sistemde düzenli olarak karşımıza çıkan krizlerin sebeplerini masaya yatırmak gerekiyor. Finansal krizlerin neredeyse tamamı, faizle borç verme ve türev ürünler üzerine dayalı bir finansal sistemden dolayı ortaya çıkmaktadır. Mevcut yapı reel ekonominin onlarca katı sentetik finansal ürünü ortaya çıkarmaktadır. Bu ürünlerde önceden tahmin edilmesi imkânsız bir sorun çıktığında da hem finansal sistem hem de reel ekonomi bir krizle karşılaşmaktadır. İslami finansta ise yatırımlar, mevcut finansal sistemin aksine reel ekonomiyi desteklemeksizin kendi başına büyüyemezler. 

Bu kitap öncelikle finansal krizlerin oldukça sade ve anlaşılır bir özetini sunduktan sonra İslami finans araçlarını ve felsefesini anlatıyor. Mudaraba, Murabaha, Musharaka, Ijara, Bay Al-Salam, Istisna, Sukuk, Tawarruk, Arboun gibi İslami finans araçlarının nasıl işlediğini açıklıyor. 

İslami finans konusunda dünyada en önde gelen otoritelerden biri kabul edilen ve hem mevcut finansal sistemi hem de İslami finansı sahada tecrübe etmiş biri olan Tariq ALRIFAI, oldukça ikna edici bir şekilde ve verilere dayanarak İslami finansın gelecekteki finansal krizlerden dünyayı koruyabileceğini iddia ediyor. 


Bu kitap sadece İslami finansın mükemmel bir açıklaması değil, aynı zamanda İslami finansın küresel finans piyasalarını etkileyebilecek önemli bir yönünü de araştırıyor. İslami finansın sunduğu ahlaki yaklaşımın gelecekteki finansal krizlerin önlenmesine yardımcı olacak yararlı bir etkisi olabileceği konusunda hiç şüphe yok Bu, İslami finansın güncel ve pratik yönünü ortaya koyan mükemmel bir kitap. 

Mark MOBIUS, Templeton Gelişmekte Olan Piyasalar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺27,37 KDV Dahil
₺36,50 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺6,00 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺6,00 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺6,75 KDV Dahil
₺9,00 KDV Dahil
₺24,31 KDV Dahil
₺32,41 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,52 KDV Dahil
₺3,75 KDV Dahil
₺5,00 KDV Dahil
₺56,25 KDV Dahil
₺75,00 KDV Dahil
₺13,87 KDV Dahil
₺18,50 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
%25 İndirim
%25İndirim
Yeni Ürün
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺15,98 KDV Dahil
₺21,30 KDV Dahil
₺57,78 KDV Dahil
₺77,04 KDV Dahil
₺14,45 KDV Dahil
₺19,26 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺20,14 KDV Dahil
₺26,85 KDV Dahil
₺17,36 KDV Dahil
₺23,15 KDV Dahil
₺9,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺9,03 KDV Dahil
₺12,04 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,52 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺24,30 KDV Dahil
₺32,40 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺12,98 KDV Dahil
₺17,30 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺34,73 KDV Dahil
₺46,30 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺36,75 KDV Dahil
₺49,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺9,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺12,75 KDV Dahil
₺17,00 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺60,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺17,25 KDV Dahil
₺23,00 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,00 KDV Dahil
₺34,73 KDV Dahil
₺46,30 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺17,36 KDV Dahil
₺23,15 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺48,75 KDV Dahil
₺65,00 KDV Dahil
₺14,92 KDV Dahil
₺19,90 KDV Dahil
₺6,00 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺32,00 KDV Dahil
₺6,95 KDV Dahil
₺9,26 KDV Dahil
₺8,33 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺9,75 KDV Dahil
₺13,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺21,38 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺38,25 KDV Dahil
₺51,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,75 KDV Dahil
₺33,00 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,52 KDV Dahil
₺41,25 KDV Dahil
₺55,00 KDV Dahil
₺8,33 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺13,13 KDV Dahil
₺17,50 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺48,00 KDV Dahil
₺6,00 KDV Dahil
₺8,00 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺32,25 KDV Dahil
₺43,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺17,18 KDV Dahil
₺22,90 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺41,67 KDV Dahil
₺55,56 KDV Dahil
₺20,25 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺17,36 KDV Dahil
₺23,15 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺20,25 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
1 2 3 4 >
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>