ABD’nin Batı dünyası içindeki başat durumunun sarsılması ve öteki bölgelerdeki etkisinin azalması, Sovyetler Birliği’nin ABD’ye eşit düzeyde bir stratejik güç olarak belirmesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin üçüncü süper devlet olma yolunda çaba göstermesi ve uluslararası sistemde ortaya çıkan daha pek çok yapısal değişikliğin çözümlenmesiyle siyasal ve ekonomik ilişkilerin çakıştığı alanın analizini amaçlayan bu araştırma, günümüz hammaddelerinin en önemlilerinden biri olan petrolün çevresinde oluşan uluslararası ilişkileri çözümlemeye yönelmektedir.

 

Bu araştırmada, 1973 Arap-İsrail Savaşı’nın, daha önce bölgede ortaya çıkmış bulunan siyasal bunalımlardan değişik nitelikte bir sonuç doğurarak, genel bir petrol bunalımına yol açmasının nedenlerinin araştırılmasına özel bir önem verilmektedir. 1973’ten önce de Orta Doğu’da petrol vardı ve Orta Doğu birçok siyasal bunalım ve savaş yaşadı. Öyle ise, neden 1973 Arap-İsrail Savaşı dünyayı etkileyen bir petrol bunalımına yol açtı?

 

Ayrıca, öteki Üçüncü Dünya ülkeleri de OPEC devinimini örnek alarak, kendi hammaddelerini OPEC devletleri gibi kullanabilirler mi? İşte araştırmacının yanıt bulmaya çalıştığı temel sorular bunlardır. Bundan başka, petrol bunalımının gerek dünya politikası gerek Orta Doğu’nun bölgesel politikası üzerindeki etkilerini araştırmak da amaç edinilmiştir.

18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
Arap Baharı Sonrası Suriye’yi anlayabilme noktasında önemli katkılar sunabilecek bu çalışma, modern Suriye’nin tarihini anlatmaktadır. Osmanlı’nın çöküşü sonrası Ortadoğu’ya şekil veren güçler, Osmanlı Suriye’sini altı parçaya ayırmışlardı. Lübnan ve Hatay dışındaki dört parça yeniden birleşerek bugünkü Suriye’yi meydana getirdi. 1946 yılında resmen bağımsızlığını elde eden, ancak bir darbeler ülkesi haline gelen zayıf Suriye Devleti, Hafız Esad’ın 1970 yılında iktidara gelmesiyle Ortadoğu’yu şekillendiren güçlerden birisi haline geldi. Öyle ki ABD’nin en ünlü diplomatlarından Kissinger’ın “Ortadoğu’da Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz” ifadesi Suriye’nin Ortadoğu açısından önemini gösteren en net ifadedir.

Hafız Esad iktidara geldikten sonra ülkeyi demir yumrukla yönetti ve önce Büyük Arap Devleti kurmak için çalıştı. Daha sonra bu hayalinin gerçekleşmeyeceğini görünce Suriye içerisinde bir ulusal kimlik yaratmak için uğraştı. Öldükten sonra yerine geçen oğlu Beşşar büyük umutlarla ve beklentilerle karşılandı. Başlangıçta güzel işler yapan Beşşar sonra bazı etkenlerle Şam Baharı’nı askıya aldı. Arap Baharı’nın yaktığı özgürlük ateşi Suriye’ye de sıçradı ve Suriye de yaşanan gelişmeler bize baba Esad’ın bir ulus yaratmada ne kadar başarısız olduğunu gösterdi. Bu çalışma Suriye’de bir ulus devlet ve ulus kimlik yaratma çabalarını başlangıçtan günümüze kadar genel olarak ele almaya çalışmıştır.
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
43,50 ₺ KDV Dahil
58,00 ₺ KDV Dahil
23,25 ₺ KDV Dahil
31,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
10,13 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
21,38 ₺ KDV Dahil
28,50 ₺ KDV Dahil
15,75 ₺ KDV Dahil
21,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
17,25 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
12,75 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
7,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
32,25 ₺ KDV Dahil
43,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
36,00 ₺ KDV Dahil
31,50 ₺ KDV Dahil
42,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
9,75 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,37 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
13,13 ₺ KDV Dahil
17,50 ₺ KDV Dahil
20,25 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
14,63 ₺ KDV Dahil
19,50 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
12,75 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
12,37 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
48,00 ₺ KDV Dahil
64,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
1 2 >