Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde istinaf kavramı, niteliği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. İstinaf davasının açılması başlığını taşıyan ikinci bölümde, istinaf edilebilen ve edilemeyen hükümler, istinaf sebepleri ve istinaf sebeplerinin sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı, kimlerin istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunduğu, istinaf yoluna başvurulmasının koşulları, istinaf davasından vazgeçilmesi veya geri alınması konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 
İstinaf yargılaması başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise, istinaf başvurusunun ilk derece mahkemesince incelenmesi, bölge adliye mahkemesince yapılacak ön inceleme ve esas bakımından inceleme; keza bu aşamalarda tutukluluk konusunda bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği ele alınmış; ön inceleme ve esas bakımından inceleme sonucu verilebilecek kararlar konusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
Bu bölümde, ayrıca davanın yeniden görülmesi kararıyla birlikte yapılacak duruşma hazırlığı ve duruşma aşamasında delil toplanması, duruşmanın yürüyüş şekli, istinabe ve SEGBİS yöntemine başvurulması ile sanığın duruşmada dinlenmesinin zorunlu olup olmadığı hususları irdelenmiş ve duruşma sonucunda verilebilecek kararlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra ise bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları ele alınmış; sonuç kısmında ise bazı tespit ve önerilerimize yer verilmiştir. 
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları 
• Temel Bilgiler 
• İstinaf Davasının Açılması 
İstinaf Yargılaması
55,67 ₺ KDV Dahil
65,50 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
59,42 ₺ KDV Dahil
69,90 ₺ KDV Dahil
35,62 ₺ KDV Dahil
41,90 ₺ KDV Dahil
38,17 ₺ KDV Dahil
44,90 ₺ KDV Dahil
29,67 ₺ KDV Dahil
34,90 ₺ KDV Dahil
55,16 ₺ KDV Dahil
64,90 ₺ KDV Dahil
76,50 ₺ KDV Dahil
90,00 ₺ KDV Dahil
41,25 ₺ KDV Dahil
55,00 ₺ KDV Dahil
63,66 ₺ KDV Dahil
74,90 ₺ KDV Dahil
16,91 ₺ KDV Dahil
19,90 ₺ KDV Dahil
25,08 ₺ KDV Dahil
29,50 ₺ KDV Dahil
35,70 ₺ KDV Dahil
42,00 ₺ KDV Dahil
1