ÜRÜNÜ PAYLAŞ:

Filozofça (9789753443005)

Tedarikçi : Belge Yayınları
İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺25,00(KDV Dahil)
İndirimli : ₺18,75(KDV Dahil)
Toplam Stok Adedi : 10
₺2,08 'den başlayan taksitlerle
Gerek Descartes gerekse Hegel kendi çag?larını 'her s?eyin tepetakla oldug?u çag?lar' olarak tanımlarken haklılardı. Bu haklı filozoflardan birisi de kus?ku yok ki K. Marx oldu. Üstelik filozof açısından varlıg?ın deg?is?me ve dönüs?me kategorisi giderek merkezî bir hal almaktadır. Zira katı olan ne varsa buharlas?maktadır. Anlas?ılan son bin yıllardır fizik dünyanın hareketinde (yerküresinin dönmesinde) bir deg?is?iklik saptanmamıs? olsa da bu durum sosyal/toplumsal dünya için geçerli deg?ildir. Çünkü toplumsal dünyadaki deg?is?iklikler çag?ımızda ve günümüzde de bütün s?iddetiyle yürürlüktedir. Bunu; olay ve olgu durumlarına filozofça bakıs? atma yeteneg?indeki her düs?ün ve bilim insanı görmekte zorluk çekmemektedir. I?s?te Politikanın Evrimi adlı bu çalıs?ma, olay ve olgulara filozofça bakmanın ne anlama geldig?ini ve bu bakıs?ın ortaya çıkardıg?ı sonuçları sergiledig?i iddiasındadır.Politika ve felsefenin ele alındıg?ı bu çalıs?ma, tarihsel süreçte söz konusu oldug?u için bu üç kategorinin (politika, felsefe, tarih) günümüzdeki anlamları da merkezî sorunsal haline gelmekte- dir. Burada politikanın organize olana, felsefenin kavramsal olana tarihin ise sürece kars?ılık geldig?i, bunların zaman, mekân ve özne/ insan çerçevesinde ele alındıg?ı öncelikle belirtilmelidir. Bu disip- linlerin merkezi terim, konu ve kavramları, bag?lamları içinde ele alınmaktadır. Bu kavram ve kategoriler arasında diyalek- tik bir ilis?kinin var oldug?u Politikanın Evrimi nezdinde temel ve vazgeçilmez bir varsayımdır. Kitaptaki bir bas?ka izlek de Sokrates, Platon ve Aristoteles'ten Locke, Rousseau ve Hegel'e kadar uzanan birçok ana akım filozofun politik felsefesini analiz etmesidir. Bunu yaparken onlarla tarihsel paralellik gösteren Kylon, Lykurgos, Spar- taküs ve Catalina'dan; W. Tyler, J. Hus, J. Ball, T. Münzer ve Babeuf 'e kadar uzanan yelpazedeki ötelenmis? birçok kahramanın da düs?ünüs? ve eylem tarzlarını çarpıcı bir dil ve üslupla ifade etmektedir.
Benzer Ürünler
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>