İnternetin sağladığı yeni imkân ve üstünlükler birçok alanda olduğu gibi kitle iletişimini de köklü değişikliklere mecbur bırakmış ve medyanın dönüşümünü zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda geleneksel medyanın aksine, pahalı yatırımlara ihtiyaç duymadan hem televizyonun hem de gazetenin fonksiyonlarını aynı anda yerine getirebilme özelliği sayesinde internet medyası, gazeteciliğe yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu dönüşüm sürecinde gazetecilik mesleğine ait pek çok tanım, terim ve uygulama da yeniden şekillenmiştir. İnternetle birlikte ortaya çıkan bu gelişmeler bizi internet sistemi ve elbette internet medyası üzerinde daha fazla düşünmeye, hataları ve noksanlıkları gidermeye yönelik çözümler üretmeye zorlamaktadır. Bu maksatla hazırlanan bu kitap, yeni mecranın bize getirdiği yenilikleri, üstünlükleri, farklılıkları, fırsatları, riskleri, sorunları ve bütün bunların habercilik alanına yansımalarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca kitapta gelecekte internet haberciliğinde yaşanabilecek muhtemel değişimler de ele alınmıştır.
₺20,62 KDV Dahil
₺27,50 KDV Dahil
Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan Kitle İletişim 
Kuramları iletişim kuramlarının ezberlenecek malumatlar bütününden 
ibaret olmadığını, sosyal ve beşeri bilimler içerisinde derinlikli, incelikli 
ve zor bir çalışma alanı olduğunu gösteriyor. 
İletişim bilimlerindeki anaakım ve eleştirel kuramların düşünsel ve 
metodolojik farklılıklarını; toplum ve kitle iletişim araçları arasındaki 
ilişkilere dair kavramsal-kuramsal tartışmaları çeşitli yönleriyle ortaya 
koyan kitap önemli isimlerin kısa hayat hikâyeleri, okuma parçaları ve 
önerileriyle zenginleşiyor. 
Burak Özçetin sade bir anlatımla Chicago Okulu’ndan Lippmann, 
Lasswell, McLuhan, Castells gibi isimlere, kitle iletişim modellerinden 
İngiliz kültürel çalışmalarına, iletişimin ekonomi politiğinden Frankfurt 
Okulu’na birçok kavram, kuram ve modelin soru, cevap ve işleyişlerine 
uzanarak geniş bir yelpaze çiziyor. 
Alandaki büyük bir boşluğu doldurmaya aday Kitle İletişim Kuramları 
ders kitabı olarak temel bir kaynak niteliği taşırken, insan-toplum ve 
medya ilişkisine ilgi duyanlar için de kapsamlı bir rehber.
₺31,50 KDV Dahil
₺42,00 KDV Dahil
• Değişen ve Gelişen Dijital İletişim: Yazılabilir Web Teknolojisi (Web 2.0) 
• Toplumsal Hareketlerin Değişen Karakteristiği ve Sosyal Ağlar 
• Postmodern Tüketim Pratiklerini Instagram Fotoğrafları Üzerinden Okumak 
• Çingeneler ve Sosyal Medya: Facebook’taki Çingene Toplulukları Üzerine Bir İnceleme 
• Sanal Toplulukların Gerçek İletişimleri: Netnografik Bir İnceleme 
• Sosyal Medya Reklamcılığı ve Dijital Mecra Etkileşimleri 
• Dijital Kültür: Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Medya Kullanımı 
• Dijital Kültür ve Destinasyon Pazarlaması 
• Turizm Alanında Hazırlanan Sosyal Medya Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili 
• Dijital Kültür ve İletişim Etiği 
• Mobil İletişim Kültürü Bağlamında Mobil Oyunlar: Yürü, Keşfet, Yakala, Biriktir, Pokemon GO!
₺27,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil

Medya ve İletişim Sözlüğü geleneksel medyadan yeni medyaya, televizyondan sinemaya, kitle iletişiminden telekomünikasyona, dijital yayıncılığa ve reklamcılığa uzanan geniş bir yelpazeden kavramları barındırıyor. Bu kavramları açıklarken sosyoloji, antropoloji, demografi, iktisat, istatistik, siyaset bilimi, felsefe, etnografi, dilbilim, psikoloji gibi alanlardan farklı yaklaşımları dikkate alıyor, disiplinlerarasılığın hakkını teslim ediyor.Medya çalışmaları ve iletişim bilimlerini farklı kuramlar, araştırma yöntemleri, akımlar, disipline katkıda bulunmuş önemli isimler ve teknik kavramlar açısından ele alan bu kapsamlı sözlük yalnızca akademisyenler ve öğrenciler için başvuru kaynağı olmakla kalmıyor, alana ilgi duyan okuyuculara da hitap ediyor.

₺43,50 KDV Dahil
₺58,00 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺44,45 KDV Dahil
₺59,26 KDV Dahil
₺16,88 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺20,62 KDV Dahil
₺27,50 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺32,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺39,75 KDV Dahil
₺53,00 KDV Dahil
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺19,45 KDV Dahil
₺25,93 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺38,00 KDV Dahil
₺22,12 KDV Dahil
₺29,50 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺9,03 KDV Dahil
₺12,04 KDV Dahil
₺22,12 KDV Dahil
₺29,50 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺48,00 KDV Dahil
₺17,25 KDV Dahil
₺23,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺37,50 KDV Dahil
₺50,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺22,12 KDV Dahil
₺29,50 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺18,05 KDV Dahil
₺24,07 KDV Dahil
₺21,38 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺28,89 KDV Dahil
₺38,52 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺18,05 KDV Dahil
₺24,07 KDV Dahil
₺16,20 KDV Dahil
₺21,60 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺14,63 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺14,63 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺40,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺36,11 KDV Dahil
₺48,15 KDV Dahil
₺12,15 KDV Dahil
₺16,20 KDV Dahil
₺33,38 KDV Dahil
₺44,50 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺38,00 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,00 KDV Dahil
₺24,37 KDV Dahil
₺32,50 KDV Dahil
₺31,50 KDV Dahil
₺42,00 KDV Dahil
₺20,25 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺19,10 KDV Dahil
₺25,46 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,52 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺38,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺20,62 KDV Dahil
₺27,50 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺5,25 KDV Dahil
₺7,00 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺14,81 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺38,00 KDV Dahil
₺31,50 KDV Dahil
₺42,00 KDV Dahil
₺16,67 KDV Dahil
₺22,22 KDV Dahil
₺15,75 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺12,75 KDV Dahil
₺17,00 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺38,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺9,75 KDV Dahil
₺13,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺20,25 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺17,62 KDV Dahil
₺23,50 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺32,00 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,00 KDV Dahil
₺33,00 KDV Dahil
₺44,00 KDV Dahil
1 2 3 4 5 >
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>