Yayın dünyasında, tek kişi tarafından hazırlanan ve Müslümanların siyasi tarihini Hz. Âdemden günümüze kadar inceleyen Müslümanların Tarihi eserinin, taşıması çok daha kolay olan 12x17 cm boyutlarındaki integral cilt baskısı yayınlandı. 

İhsan Süreyya Sırma hoca bu çalışmasında, sadece dünya Müslümanlarının tarih boyunca hangi devlet isimleri altında ve kimler tarafından yönetildiklerini anlatmıyor aynı zamanda yaptığı yorumlarla geçmişte yaşananların günümüzdeki anlamına da işaret ediyor ve bundan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğine dikkat çekiyor.  

Müslümanların Tarihinin 1. cildi, Tarih Nedir? sorusunun cevabını aramayla başlıyor. Tarihin, Kur'an'dan ayrılması mümkün olmayan, onunla kâim, insanı ideale götüren bir ilim olduğu vurgulanıyor. Âdem (a.s) ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan tarihin, sadece okullarda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi olmadığını; bilâkis insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili ve yaşanan hayatın kendisi olduğuna dikkat çekiliyor. Daha sonra tarihin temel kaynaklarından biri sayılan Kuran ayetlerinden hareketle ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdemin hayatından başlayıp tüm peygamberlerin hayatları anlatılıyor.  

Müslümanların Tarihinin 2. cildi, Hz. Muhammedin İslamı tebliğ görevini üstlenmesiyle başlıyor. İslâmî tebliğin kolay olmadığı, işkence çekmeden, ezâ görmeden bu ilâhi görevin yerine getirilemediği, Sünnetullahın bu olduğu anlatılıyor. İslâmî tebliğ yüzünden sadece Hz. Muhammed (s.a.s) ve ashabının değil, onlardan önceki peygamberler ve onların ümmetlerinin de bu uğurda işkence çektikleri vurgulanıyor. Daha sonra Hz. Muhammed (s.a.s)in Medinede geçen son on senelik peygamberlik döneminin hem sosyal yapılanma hem de askerî cihâdla/savaşla geçtiği anlatılıyor. Cihâdın gayesinin insanları zorla Müslüman yapmak olmadığı, tek amacın Allahın mesajının insanlara ulaştırılma gayreti olduğu, bunu önlemeye çalışanlarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanıyor.  

Müslümanların Tarihinin 3. cildinde, Hz. Peygamberin vefatından sonra hilafete seçilen Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Alinin yaşadığı dönem ile daha sonra yönetimi ele geçiren Emevilerin saltanat dönemi inceleniyor. Müslümanların ilk yöneticileri olan ve daha sonra gelecek yöneticiler için en uygun model olduğu için Örnek Halifeler Dönemi olarak anılan bu dönemde görev yapan Halifelerin yönetime getirilişleri ve İslam Devletinin temellerinin atıldığı  
süreç anlatılıyor. Ayrıca, daha Hz. Osman hayatta iken halifeliği düşünmeye başlamış olan Muaviyenin bir vali olarak devlet başkanı olan Hz. Ali'ye itaat etmeyişinin ictihâd olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekiliyor ve bu uygulama ile Müslümanların Tarihinde bir kırılma yaşandığı ve saltanat döneminin başladığı vurgulanıyor. 
127,50 ₺ KDV Dahil
170,00 ₺ KDV Dahil

Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu."

–International Journal for  Philosophy of Religion

 

“İngilizcede İslam mistisizmiyle ilgili en kapsamlı çalışma."

–Religious Studies Review

 

"Konuyla ilgili en kapsamlı ve tatmin edici araştırma olup, bilgi kadar empati ve duygu dolu.“

–History of Religions

 

"Sadece standart bir giriş olmakla kalmayıp, aynı zamanda İslamın  bu boyutuyla özel olarak ilgilenenler için temel başvuru kaynağı da oldu."

–Journal of the American  Oriental Society

35,25 ₺ KDV Dahil
47,00 ₺ KDV Dahil
24,38 ₺ KDV Dahil
32,50 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,13 ₺ KDV Dahil
33,50 ₺ KDV Dahil
23,25 ₺ KDV Dahil
31,00 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
21,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
36,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
41,25 ₺ KDV Dahil
55,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
198,00 ₺ KDV Dahil
264,00 ₺ KDV Dahil
7,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
21,75 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
12,15 ₺ KDV Dahil
16,20 ₺ KDV Dahil
20,25 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
9,75 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
40,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
17,25 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
7,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
23,25 ₺ KDV Dahil
31,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
20,25 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
40,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
262,50 ₺ KDV Dahil
350,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
19,50 ₺ KDV Dahil
26,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
41,25 ₺ KDV Dahil
55,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
4,50 ₺ KDV Dahil
6,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
21,75 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
7,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
15,75 ₺ KDV Dahil
21,00 ₺ KDV Dahil
21,75 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
9,75 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
172,50 ₺ KDV Dahil
230,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
48,75 ₺ KDV Dahil
65,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
6,75 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
11,63 ₺ KDV Dahil
15,50 ₺ KDV Dahil
31,50 ₺ KDV Dahil
42,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,75 ₺ KDV Dahil
33,00 ₺ KDV Dahil
19,50 ₺ KDV Dahil
26,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
1 2 3 >