Yunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâiki temsil etmekte olan Aphrodite’nin ve Eros’un (Aşk’ın) etkisi ile meydana gelmiş olan olayların ünlü mitolojik kahramanlar üzerindeki etkilerini inceleme konusu yapan bir kitaptır.

Kitabımız, ulvî aşkın tanrıçası Aphrodite Ourania ile sıradan, dünyevî olan aşkın tanrıçası Aphrodite Pandemos’un çeşitli ilişki türleri üzerinde yaptığı etkiyi, sosyolojik ve psikolojik yorumlamaları ile birlikte vererek, insanı anlama ve anlatma konusuna önemli bir katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış verişin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alınmış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatını, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir şekilde göstermeye çalışmaktadır.

Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır.

120,00 ₺ KDV Dahil
150,00 ₺ KDV Dahil

Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mi-
tolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitap, aynı zamanda Mısır, Mezopotamya, Suriye,
Kıbrıs ve Anadolu antik kültürlerinin yunanîleştirilerek Batı’ya nasıl aktarılmış olduğunu
inceleme konusu yapmaktadır.

Kitabımız, tanrı ve tanrıçaların belli başlı eylemlerini ele almanın yanında, tanrıların, tanrı-
çaların, özellikle de ana-tanrıçaların bir görevi olarak, bereketlilik üzerinde ağırlıklı olarak
durmakta; Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitabımızda ele alınan konulara tanrı ve tanrıçalar
açısından açıklık getirmek gibi bir görevi de üstlenmiş bulunmaktadır.

Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile
tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi
adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış veri-
şin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alın-
mış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatı-
nı, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir
şekilde göstermeye çalışmaktadır.

Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve
Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü
kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi
çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır.

120,00 ₺ KDV Dahil
150,00 ₺ KDV Dahil

“Vaktiyle üstte değirmi gök daha adsızken, / Altta da yağız yer ad almamışken” diye başlar evrenin yaratılış hikâyesi Enûma Eliş’te. Çivi yazısıyla yazılmış bu eser, Babilli Sami kavimlerin edebi başyapıtlarından biri olmanın yanı sıra Mezopotamya kozmolojisine dair temel kaynaktır. Başka yaratılış öykülerinin tersine, Enûma Eliş bize bir bütün olarak evrenin köken ve düzenini anlatıp açıklamaktadır.

Yedi adet kil tablet üzerine kaydedilen ve tamamı yaklaşık bin satırdan oluşan kısa bir metin olmasına rağmen Enûma Eliş dünyada en çok ilgi uyandıran yazıtlar arasındadır. Dilbilimsel önemi bir yana, onun bu denli önem kazanmasının asıl nedeni, bu tabletlerin bize Mezopotamyalıların dünyaya ve tanrılara dair görüşlerini aktarıyor olmasıdır. Dolayısıyla bu metinler, eski Yakındoğu dinlerinin karşılaştırmalı incelemesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Alexander Heidel, kısacık ömrünü adadığı iki kitaptan biri olan Enûma Eliş’te bize, her yönüyle araştırdığı Babil yaratılış hikâyelerini anlatmakla kalmıyor, bu hikâyeler ile Eski Ahit arasındaki ilgi çekici paralelliklere de dikkat çekiyor.

(Tanıtım Bülteninden)

14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
“Güçlü mitler tarafından yönetilen bir dünyada,bağlı olduğumuz mitolojik sistemlerin, sosyal kurumların ve akımların birbirlerini nasıl beslediklerini daha dikkatli düşünerek, hem kendimizi hem de başkalarını kavrayışımızı derinleştirmek zorundayız. Yves Bonnefoy’un Mitolojiler’i sadece bu doğrultuda yapılmış olan ilerlemeyi özetlemekle kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki güç işin de temellerini atıyor.”  
–Mark C. Taylor, New York Times 

“Yalnızca mitler ve kutsal anlatılar hakkında bir kitap değil ... Yalnızca bir sözlük ya da ansiklopedi de değil,”  ama “bir grup mitoloji uzmanının mitoloji (ve mitoloji sistemleri, hatta mitoloji hakkında düşünce sistemleri) üzerine yazdığı özgün makalelerden oluşan alışılmadık bir kitap.”  
–Wendy Doniger
48,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
Japonların, bağırsaklarının diğer insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna ve bu sebeple diğer ırklardan farklı olduklarına inandıklarını biliyor muydunuz? Veya insanların göbek deliklerini yiyen bir kami’den hâlâ korktuklarını? Peki ya, birçoğu neden hâlâ nar yemeyi reddediyor olabilir? Yabancıların Japonya’ya temelli yerleşme fikrinden korkmalarının altında nasıl bir sebep yatmaktadır? Japon adaları nasıl yaratılmış olabilir? 
Çiçek hastalığını yaymaktan sorumlu kami’den burs kami’sine, pirinç ilahından psikolojik bozukluklardan sorumlu kötü ruhlara kadar sekiz milyon tanrısal varlığıyla ve Budist etkilerle harmanlanmış hikâyeleriyle Japon mitolojik evreni bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Uzakdoğu’nun büyüleyici atmosferi ile ilginç inanışları bu kitapta bir araya geliyor.
26,00 ₺ KDV Dahil
32,50 ₺ KDV Dahil
Yunan Mitolojisi Tethys ile Okeanos’un birleşmesiyle başlayıp Odysseus’un Penelope’ye kavuşmasıyla sona eren bir mitler, masallar, öyküler bütününü ayrıntılarıyla aktarıyor ve inceliyor. Yazar kitabın birinci cildini tanrılara, ikinci cildini de kahramanlara ayırıyor. Konuyla ilgili tüm bilgi, belge ve bulguları okurun görüşüne sunuyor. Bir mitin tek bir anlatımı ile yetinmeyip Yunanistan’ın farklı yörelerinde rastlanmış olan farklı anlatımlarına da yer veriyor. Mitlerin anlatımını Eski Yunan vazoları üstündeki resimleri inceleyerek yaptığı yorumlarla destekliyor. Kerenyi bu eserini geleceğin ozanlarına ve C. G. Jung ile Thomas Mann’a ithaf ediyor. 
Almanca ilk basımları birkaç yıl arayla birer ayrı cilt halinde yapılmış bu eseri size iki cildi birleştirerek sunuyoruz. 

“Bu kitap genç yaşlı tüm antikçağ sevdalıları için tam bir armağan.” 
— Erhart Kästner 

“Öykülerle dolu gerçek bir hazine, bir benzerine kolay kolay rastlayamayacağınız usta işi bir eser.” 
— Thomas Mann
35,63 ₺ KDV Dahil
47,50 ₺ KDV Dahil

Her kültürün kendi mitleri vardır. Mitoloji / Hayali Dünyalara Eksiksiz Rehber kitabı insanoğlunun en kalıcı hikâyelerine eğiliyor; yerkürenin her köşesinden efsane örneklerinden yola çıkarak, dünyanın yaratılışına, ölmeyen aşka, kıskanç tanrılara, azimli kahramanlara, korkunç canavarlara, öbür dünyaya ve yeraltı diyarına uzanıyor. Christopher Dell, mitolojinin belirleyici temalarına bakarken, ne kadar çok mitin ortak kalıplar taşıdığını gösteriyor ve çağlar boyunca hayal gücünün bütün çeşitliliğiyle kendini ifade edişinin izlerini sürüyor.

 

Yüzlerce renkli ve çarpıcı görsel malzemeyle başka bir boyut kazanan Mitoloji, çevremizdeki dünyayı açıklamak için anlattığımız masallara meraklı herkese el kitabı niteliğinde.

 

Christopher Dell Londra’daki Courtauld Enstitüsü’nün Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Sanat ve görsel kültür üzerine yazdığı ve editörlüğünü yaptığı çeşitli kitaplardan Canavarlar: Garip Yaratıklar Kitabı ve Başyapıt Budur! Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

 

67,50 ₺ KDV Dahil
90,00 ₺ KDV Dahil
37,50 ₺ KDV Dahil
50,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
75,00 ₺ KDV Dahil
19,55 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
75,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
10,80 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
20,80 ₺ KDV Dahil
26,00 ₺ KDV Dahil
19,20 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
8,40 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
7,96 ₺ KDV Dahil
9,95 ₺ KDV Dahil
26,00 ₺ KDV Dahil
32,50 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
18,40 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
75,00 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,80 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
5,60 ₺ KDV Dahil
7,00 ₺ KDV Dahil
8,80 ₺ KDV Dahil
11,00 ₺ KDV Dahil
3,92 ₺ KDV Dahil
4,90 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
40,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
10,80 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
9,20 ₺ KDV Dahil
11,50 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
26,40 ₺ KDV Dahil
33,00 ₺ KDV Dahil
9,20 ₺ KDV Dahil
11,50 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
15,20 ₺ KDV Dahil
19,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
19,20 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
6,40 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
10,40 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
30,40 ₺ KDV Dahil
38,00 ₺ KDV Dahil
1 2 3 >