₺20,25 + KDV
₺27,00 + KDV

Yunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâiki temsil etmekte olan Aphrodite’nin ve Eros’un (Aşk’ın) etkisi ile meydana gelmiş olan olayların ünlü mitolojik kahramanlar üzerindeki etkilerini inceleme konusu yapan bir kitaptır.

Kitabımız, ulvî aşkın tanrıçası Aphrodite Ourania ile sıradan, dünyevî olan aşkın tanrıçası Aphrodite Pandemos’un çeşitli ilişki türleri üzerinde yaptığı etkiyi, sosyolojik ve psikolojik yorumlamaları ile birlikte vererek, insanı anlama ve anlatma konusuna önemli bir katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış verişin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alınmış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatını, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir şekilde göstermeye çalışmaktadır.

Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır.

₺112,50 KDV Dahil
₺150,00 KDV Dahil
%25 İndirim
%25İndirim
Ücretsiz Kargo

Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mi-
tolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitap, aynı zamanda Mısır, Mezopotamya, Suriye,
Kıbrıs ve Anadolu antik kültürlerinin yunanîleştirilerek Batı’ya nasıl aktarılmış olduğunu
inceleme konusu yapmaktadır.

Kitabımız, tanrı ve tanrıçaların belli başlı eylemlerini ele almanın yanında, tanrıların, tanrı-
çaların, özellikle de ana-tanrıçaların bir görevi olarak, bereketlilik üzerinde ağırlıklı olarak
durmakta; Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitabımızda ele alınan konulara tanrı ve tanrıçalar
açısından açıklık getirmek gibi bir görevi de üstlenmiş bulunmaktadır.

Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile
tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi
adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış veri-
şin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alın-
mış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatı-
nı, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir
şekilde göstermeye çalışmaktadır.

Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve
Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü
kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi
çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır.

₺112,50 KDV Dahil
₺150,00 KDV Dahil
%25 İndirim
%25İndirim
Ücretsiz Kargo
“Güçlü mitler tarafından yönetilen bir dünyada,bağlı olduğumuz mitolojik sistemlerin, sosyal kurumların ve akımların birbirlerini nasıl beslediklerini daha dikkatli düşünerek, hem kendimizi hem de başkalarını kavrayışımızı derinleştirmek zorundayız. Yves Bonnefoy’un Mitolojiler’i sadece bu doğrultuda yapılmış olan ilerlemeyi özetlemekle kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki güç işin de temellerini atıyor.”  
–Mark C. Taylor, New York Times 

“Yalnızca mitler ve kutsal anlatılar hakkında bir kitap değil ... Yalnızca bir sözlük ya da ansiklopedi de değil,”  ama “bir grup mitoloji uzmanının mitoloji (ve mitoloji sistemleri, hatta mitoloji hakkında düşünce sistemleri) üzerine yazdığı özgün makalelerden oluşan alışılmadık bir kitap.”  
–Wendy Doniger
₺56,25 KDV Dahil
₺75,00 KDV Dahil
Japonların, bağırsaklarının diğer insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna ve bu sebeple diğer ırklardan farklı olduklarına inandıklarını biliyor muydunuz? Veya insanların göbek deliklerini yiyen bir kami’den hâlâ korktuklarını? Peki ya, birçoğu neden hâlâ nar yemeyi reddediyor olabilir? Yabancıların Japonya’ya temelli yerleşme fikrinden korkmalarının altında nasıl bir sebep yatmaktadır? Japon adaları nasıl yaratılmış olabilir? 
Çiçek hastalığını yaymaktan sorumlu kami’den burs kami’sine, pirinç ilahından psikolojik bozukluklardan sorumlu kötü ruhlara kadar sekiz milyon tanrısal varlığıyla ve Budist etkilerle harmanlanmış hikâyeleriyle Japon mitolojik evreni bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Uzakdoğu’nun büyüleyici atmosferi ile ilginç inanışları bu kitapta bir araya geliyor.
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
Yunan Mitolojisi Tethys ile Okeanos’un birleşmesiyle başlayıp Odysseus’un Penelope’ye kavuşmasıyla sona eren bir mitler, masallar, öyküler bütününü ayrıntılarıyla aktarıyor ve inceliyor. Yazar kitabın birinci cildini tanrılara, ikinci cildini de kahramanlara ayırıyor. Konuyla ilgili tüm bilgi, belge ve bulguları okurun görüşüne sunuyor. Bir mitin tek bir anlatımı ile yetinmeyip Yunanistan’ın farklı yörelerinde rastlanmış olan farklı anlatımlarına da yer veriyor. Mitlerin anlatımını Eski Yunan vazoları üstündeki resimleri inceleyerek yaptığı yorumlarla destekliyor. Kerenyi bu eserini geleceğin ozanlarına ve C. G. Jung ile Thomas Mann’a ithaf ediyor. 
Almanca ilk basımları birkaç yıl arayla birer ayrı cilt halinde yapılmış bu eseri size iki cildi birleştirerek sunuyoruz. 

“Bu kitap genç yaşlı tüm antikçağ sevdalıları için tam bir armağan.” 
— Erhart Kästner 

“Öykülerle dolu gerçek bir hazine, bir benzerine kolay kolay rastlayamayacağınız usta işi bir eser.” 
— Thomas Mann
₺45,00 KDV Dahil
₺60,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺25,50 KDV Dahil
₺34,00 KDV Dahil
₺48,61 KDV Dahil
₺64,81 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺14,81 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺48,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺48,00 KDV Dahil
₺12,75 KDV Dahil
₺17,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺75,00 KDV Dahil
₺100,00 KDV Dahil
₺14,63 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺75,00 KDV Dahil
₺100,00 KDV Dahil
₺26,25 KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺14,81 KDV Dahil
₺24,31 KDV Dahil
₺32,41 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺11,93 KDV Dahil
₺15,90 KDV Dahil
₺11,93 KDV Dahil
₺15,90 KDV Dahil
₺20,84 KDV Dahil
₺27,78 KDV Dahil
₺35,25 KDV Dahil
₺47,00 KDV Dahil
₺41,25 KDV Dahil
₺55,00 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,00 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺8,33 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺12,50 KDV Dahil
₺16,67 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺23,25 KDV Dahil
₺31,00 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺38,00 KDV Dahil
₺20,18 KDV Dahil
₺26,90 KDV Dahil
₺17,36 KDV Dahil
₺23,15 KDV Dahil
₺31,88 KDV Dahil
₺42,50 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺14,81 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
₺24,31 KDV Dahil
₺32,41 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺10,50 KDV Dahil
₺14,00 KDV Dahil
₺15,28 KDV Dahil
₺20,37 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺6,95 KDV Dahil
₺9,26 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺14,81 KDV Dahil
₺30,75 KDV Dahil
₺41,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺48,61 KDV Dahil
₺64,81 KDV Dahil
₺18,75 KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺18,52 KDV Dahil
₺15,98 KDV Dahil
₺21,30 KDV Dahil
₺19,50 KDV Dahil
₺26,00 KDV Dahil
₺9,03 KDV Dahil
₺12,04 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺10,13 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺51,00 KDV Dahil
₺68,00 KDV Dahil
₺15,75 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺6,95 KDV Dahil
₺9,26 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺30,75 KDV Dahil
₺41,00 KDV Dahil
₺17,25 KDV Dahil
₺23,00 KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺47,25 KDV Dahil
₺63,00 KDV Dahil
₺24,75 KDV Dahil
₺33,00 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺11,25 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺10,42 KDV Dahil
₺13,89 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺9,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺7,50 KDV Dahil
₺10,00 KDV Dahil
₺11,11 KDV Dahil
₺14,81 KDV Dahil
₺16,50 KDV Dahil
₺22,00 KDV Dahil
₺10,76 KDV Dahil
₺14,35 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺33,75 KDV Dahil
₺45,00 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
₺13,50 KDV Dahil
₺18,00 KDV Dahil
₺9,00 KDV Dahil
₺12,00 KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺32,25 KDV Dahil
₺43,00 KDV Dahil
₺14,25 KDV Dahil
₺19,00 KDV Dahil
1 2 >
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>