40,00 ₺ KDV Dahil
50,00 ₺ KDV Dahil

Müzik eğitimi okul öncesi dönemden itibaren gerek ailelerin gerekse eğitim kurumlarının üzerinde titizlikle durdukları bir konudur. Bunun nedeni günümüzde sağlıklı bir müzik eğitiminin, çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik olumlu etkileri ve donanımlı bir birey olma yolunda ki katkısının bilimsel araştırmalarla pek çok defa kanıtlanmış olmasıdır. Okul öncesi dönemden itibaren müzik eğitimi, şarkı söyleme, oyun oynama, tekerlemeler, sayışmalar, ritmik koreografiler vb. yollarla verilmeye başlanmaktadır.

Okul öncesi dönemden itibaren başlayan bu süreçte, bir etkinliğin birden fazla boyutu olması daima öğrenciler için bir çekim noktası ve motivasyon kaynağıdır. Örneğin konu anlatım, izleme, dinleme gibi tek boyutlu yöntemler kullanılarak devam ettirildiğinde, grubun motivasyonu bir süre sonra düşecek, ilgisi dağılacaktır. Aynı konu bir etkinlikle bağdaştırıldığında ise sınıfın bir kısmı için ilgi artacaktır. Bu konu ve sonrasında ilişkilendirilen etkinlik, bir oyun haline getirildiğinde ise katılım ve ilgi büyük bir grupta artacaktır. Son olarak rekabet dürtüsünden yola çıkarak bu etkinlik bir yarışmaya dönüştürüldüğünde ise tüm sınıfı dâhil etmek çok daha kolay olacaktır.

Bu kitaptaki etkinliklerin tamamı okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyinde uygulanabilecek etkinlikler ve bu etkinliklerin çeşitlemelerini içermektedir. Öğretilen bir etkinliğin küçük değişikliklerle farklı yaş gruplarına uygun hale getirilebilmesi mümkündür.

Kitapta yer alan etkinlikleri uygulamak istediğinizde sınıfınızın fiziki şartlarını göz önünde bulundurarak öğrencileri ister daire şeklinde isterseniz de koridor şeklinde ayakta konumlandırabilirsiniz. Yer sıkıntısı yaşadığınız durumlarda sıraları duvara ve pencereye yanaştırarak veya güzel havalarda okul bahçesinde uygulayarak çözüm oluşturabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle.

 

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

 

Etkinliklerin Uygulanış Yöntemlerine Genel Bir Bakış

Etkinliklerde Kullanılan Materyalleri Tanıyalım

Etkinlikler:

1. Etkinlik  - Ritim Kutusu

2. Etkinlik - Müzik Dersi

3. Etkinlik - Dönen Ritim Kalıbı

4. Etkinlik - Ritmik Yön Bulma

5. Etkinlik - Ritim Zinciri

6. Etkinlik - Sıra Sende Kaçırma

7. Etkinlik - Ritmi Duyuyorum

8. Etkinlik - Daireye Giremedim

9. Etkinlik - Esnek Çember Oyunu

10. Etkinlik - Topları Döndür

11. Etkinlik - Tavuk Oyunu

12. Etkinlik - Karşıt Ritim - Düz Ritim

13. Etkinlik - Hızlı Koş

14. Etkinlik - Yönümü Buldum.

15. Etkinlik - Tül Oyunu

 

UKULELE ÖĞRENİYORUZ

Ukuleleyi Tanıyalım

Kullanacağımız Akorları Öğrenelim

Kullanacağımız Ritim Şekillerini Öğrenelim

Ukulele İçin Şarkı Dağarcığı

Müzik Dersi

Hızlı Koş

Daireye Giremedim

Topları Döndür

Tavuk

Haydi, Kaldır Çemberi

Yönümü Buldum

Tül Oyunu.

25,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Morton Feldman’ın bu derlemede bir araya getirilen yazılarıyla, hem bestecinin sıradışı müzik ve sanat anlayışının seyrini takip ediyoruz, hem de New York sanat camiasının bir dönemine tanık oluyoruz. Morton Feldman’ın John Cage, Earle Brown, Christian Wolff gibi bestecilerin yanı sıra Philip Guston, Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Jackson Pollock, Franz Kline, Willem de Kooning gibi bir dönemin başta gelen New Yorklu ressamlarıyla, şair Frank O’Hara’yla ve daha pek çok isimle kurduğu dostlukların ayrıntılarını ve müziğine katkılarını ilk ağızdan dinliyoruz. 
Sekizinci Cadde’ye Selamlar, Morton Feldman’ın “kategoriler arasında, zaman ve mekân, resim ve müzik, müziğin inşası ile yüzeyi arasında” duran bestelerinin inceliğine varmak için kılavuz niteliğinde. 

Arka Kapak Yazısı : 
Karlheinz Stockhausen, bir sohbetimizde şöyle demişti: “Biliyorsun Morty, cennette değil dünyada yaşıyoruz.” Masaya vurmaya başlayıp devam etti: “Ses ya buradadır - ya burada - ya da burada.” Bana hakikati gösterdiğinden çok emindi. Yani o vuruşun ve ona dair seslerin olası yerleştirmesinin, bestecinin gerçekçi olarak tutunabileceği tek şey olduğunu. Konuyu bu kadar küçük bir alana indirgemiş olması, Zaman’ın istediği gibi idare edebileceği ve hatta taksim edebileceği bir şey olduğunu düşünmesine neden olmuştu. 
Açıkçası Zaman’a bu şekilde yaklaşılması canımı sıkıyor. Ben bir saatçi değilim. Zaman’ın yapılandırılmamış varlığını anlamakla ilgileniyorum. Yani bu vahşi yaratığın ormanda nasıl yaşadığını merak ediyorum - hayvanat bahçesinde değil. Zaman’ın pençelerimizi -zihnimizi, hayal gücümüzü- üzerine atmamızdan önceki varlığıyla ilgileniyorum.
28,00 ₺ KDV Dahil
Bu kitap Çağdaş Çoksesli Türk Müziği ve Klasik Armoni Anlayışı ile bestelenen ve düzenlenen parçalardan oluşmaktadır. Kitaptaki parçalar, başlangıç ve orta düzey seviyesindeki piyano öğrencilerinin belirli teknik kazanımları edinebilmeleri düşüncesiyle özenle oluşturulmuştur. Kitaptaki 12 parçanın 8’i özgün çalışma 4 parça ise türkü düzenlemelerinden oluşmaktadır.
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil

Müzik Eğitimi Yayınları tarafından dördüncü basımı yapılan Klasik Gitar İçin Popüler Dağarcık adlı kitabımın büyük ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Bundan aldığım cesaretle elinizdeki kitabı hazırladım. İçinde toplamda 46 eserden oluşan rengârenk bir klasik gitar dağarcığı bulacaksınız. Bu nedenle kitabın “İçindekiler” sayfasını mutlaka inceleyiniz.

 

Aslında her iki kitabımın hedef kitlesi, amatör müzik eğitimi alan öğrenciler, amatör gitarcılar ve bu eğitimi veren kurum ile öğretmenler idi. Ama memnuniyetle gördüm ki birinci kitabıma müzik okullarımız ve bu okullarımızın gitar öğrencileri ile hocaları da büyük ilgi gösterdi. Bunun üzerine yayıncım Süleyman Tarman ile birlikte bu kitapta Türk gitaristlerin daha önce hiç yayınlanmamış ya da çok ilgi gören eserlerinin de yer alabileceği düşüncesiyle gitarcı dostlarımıza bir çağrıda bulunduk. Çağrımızı olumlu karşılayarak eser veren değerli dostlarımız Ahmet Kanneci, Bekir Küçükay, Mesut Özgen, Savaş Burak Özkan, Sefa Yeprem ve Tolgahan Çoğulu’ya buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

22,80 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil

Türk Halk Müziği, kulaktan kulağa aktarılarak geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama da, usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. İletişimin ve toplumsal değişimin yavaş olması, yapılan aktarımın dış kültürlerden etkilenmesini de büyük ölçüde önlemiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının yaşamımızın her alanına girmesi, kültürler arası etkileşimi ve kültürlerin birbiri üzerine baskısını artırmıştır. Bu süreçte Türk Halk Müziğimizi çeşitli dış etkilerden koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın en sağlıklı yolu, bu konu ile ilgili yazılı kaynakları geliştirmektir. Bu kitapta; solfej eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk bölümlerde müzikle ilgili tanımlar, solfej eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar yer almaktadır. İkinci bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Bu sıralama, öğrencinin konuyu çabuk kavrayabileceği bir düzen içinde verilmiştir. Kitabın son bölümü ise, değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.

18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
Türk Halk Müziği; kulaktan kulağa, geçmişten günümüze, özelikle bağlama eşliğinde aktarılarak varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama, halk müziğinin en önemli icra aracı olmuş, geçmişten günümüze kadar çoğunlukla usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. Günümüzün yaşam koşulları bu aktarım şeklini değiştirmiş, artık geniş kitlelerin bağlamaya ilgisi arttığından, bağlama eğitiminin bir metot ve standarda bağlanması kaçınılmaz olmuştur. Bu alan ile ilgili değerli üstatlar, çeşitli çalışmalar ve metot denemeleri yapmışlardır. Konservatuarların ve bağlama kurslarının açılması, bağlama eğitiminin metot içerisinde öğretilmesini gerekli kılmıştır. Bu eser, bağlama öğretmenlerinin işini kolaylaştıran, kısa sap bağlama öğrenmek isteyen öğrencilerin de yararlanabilecekleri başlangıçtan, ileri seviyeye metodolojik bir kaynak olarak önerilebilir. Bu kitapta bağlama eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk bölümlerde parmak alıştırmaları ilgili örnekler, bağlama eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar ve işaretler, ikinci bölümde ise bağlamada en çok kullanılan pozisyonlar, türkü dizileri, türkü örnekleriyle yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Kitabın son bölümü ise, zorluk derecesi biraz yüksek olan değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil

Prof. Dr. Belir TECİMER İzmir’de doğdu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Eğitimi süresince Prof. Nevhiz Ercan ile piyano çalışmalarını sürdürdü. Aynı okulda araştırma görevlisi olarak göreve başladı, piyano ve müzik teorisi dersleri verdi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünden 1988 yılında yüksek lisans ve 1991 yılında sanatta yeterlik derecelerini aldı.

Aynı yıl MEB tarafından YÖK adına lisansüstü eğitim almak üzere ABD’ye gönderildi. Oklahoma Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Okulunda Amerikan müzik eğitiminde önemli yeri olan Prof. Dr. Andrew Cooperstock ile piyano, Prof. Dr. Jane Magrath ve Prof. Dr. E. L. Lancaster ile piyano pedagojisi, Prof. Dr. Roger Rideout ile müzik eğitimi çalıştı. Piyano pedagojisi ve müzik eğitimi alanlarındaki yüksek lisansı eğitimini 1993, doktora eğitimini ise 1999 yılında tamamladı.

Türkiye ve ABD’deki çeşitli eğitim kurumlarında piyano, müzik teorisi ve müzik tarihi alanlarında dersler verdi. Amerikan ulusal ve uluslararası piyano yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı. Pek çok solo ve oda müziği konserleri verdi, festivaller ve konferanslar düzenledi. Türk kültürünü yurtdışında tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenledi, ödüller aldı.

2003 yılında yurda döndükten sonra Başkent ve Çankaya üniversiteleri ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında görev yapan Prof. Dr. Belir Tecimer, hâlen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü programlarda piyano ve piyano pedagojisi alanlarında dersler vermektedir.  

 

31,50 ₺ KDV Dahil
42,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
56,25 ₺ KDV Dahil
75,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
20,25 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
25,60 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
7,20 ₺ KDV Dahil
9,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
19,12 ₺ KDV Dahil
23,90 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
5,60 ₺ KDV Dahil
7,00 ₺ KDV Dahil
25,60 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
10,80 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
25,60 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
12,80 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
29,20 ₺ KDV Dahil
36,50 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
48,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
23,20 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
52,00 ₺ KDV Dahil
65,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
28,80 ₺ KDV Dahil
36,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
9,60 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
22,40 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
10,80 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
19,20 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
14,80 ₺ KDV Dahil
18,50 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
75,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
27,20 ₺ KDV Dahil
34,00 ₺ KDV Dahil
280,00 ₺ KDV Dahil
350,00 ₺ KDV Dahil
40,00 ₺ KDV Dahil
50,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
36,00 ₺ KDV Dahil
45,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
1 2 3 4 5 >