Müzik eğitimi okul öncesi dönemden itibaren gerek ailelerin gerekse eğitim kurumlarının üzerinde titizlikle durdukları bir konudur. Bunun nedeni günümüzde sağlıklı bir müzik eğitiminin, çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik olumlu etkileri ve donanımlı bir birey olma yolunda ki katkısının bilimsel araştırmalarla pek çok defa kanıtlanmış olmasıdır. Okul öncesi dönemden itibaren müzik eğitimi, şarkı söyleme, oyun oynama, tekerlemeler, sayışmalar, ritmik koreografiler vb. yollarla verilmeye başlanmaktadır.

Okul öncesi dönemden itibaren başlayan bu süreçte, bir etkinliğin birden fazla boyutu olması daima öğrenciler için bir çekim noktası ve motivasyon kaynağıdır. Örneğin konu anlatım, izleme, dinleme gibi tek boyutlu yöntemler kullanılarak devam ettirildiğinde, grubun motivasyonu bir süre sonra düşecek, ilgisi dağılacaktır. Aynı konu bir etkinlikle bağdaştırıldığında ise sınıfın bir kısmı için ilgi artacaktır. Bu konu ve sonrasında ilişkilendirilen etkinlik, bir oyun haline getirildiğinde ise katılım ve ilgi büyük bir grupta artacaktır. Son olarak rekabet dürtüsünden yola çıkarak bu etkinlik bir yarışmaya dönüştürüldüğünde ise tüm sınıfı dâhil etmek çok daha kolay olacaktır.

Bu kitaptaki etkinliklerin tamamı okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeyinde uygulanabilecek etkinlikler ve bu etkinliklerin çeşitlemelerini içermektedir. Öğretilen bir etkinliğin küçük değişikliklerle farklı yaş gruplarına uygun hale getirilebilmesi mümkündür.

Kitapta yer alan etkinlikleri uygulamak istediğinizde sınıfınızın fiziki şartlarını göz önünde bulundurarak öğrencileri ister daire şeklinde isterseniz de koridor şeklinde ayakta konumlandırabilirsiniz. Yer sıkıntısı yaşadığınız durumlarda sıraları duvara ve pencereye yanaştırarak veya güzel havalarda okul bahçesinde uygulayarak çözüm oluşturabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle.

 

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

 

Etkinliklerin Uygulanış Yöntemlerine Genel Bir Bakış

Etkinliklerde Kullanılan Materyalleri Tanıyalım

Etkinlikler:

1. Etkinlik  - Ritim Kutusu

2. Etkinlik - Müzik Dersi

3. Etkinlik - Dönen Ritim Kalıbı

4. Etkinlik - Ritmik Yön Bulma

5. Etkinlik - Ritim Zinciri

6. Etkinlik - Sıra Sende Kaçırma

7. Etkinlik - Ritmi Duyuyorum

8. Etkinlik - Daireye Giremedim

9. Etkinlik - Esnek Çember Oyunu

10. Etkinlik - Topları Döndür

11. Etkinlik - Tavuk Oyunu

12. Etkinlik - Karşıt Ritim - Düz Ritim

13. Etkinlik - Hızlı Koş

14. Etkinlik - Yönümü Buldum.

15. Etkinlik - Tül Oyunu

 

UKULELE ÖĞRENİYORUZ

Ukuleleyi Tanıyalım

Kullanacağımız Akorları Öğrenelim

Kullanacağımız Ritim Şekillerini Öğrenelim

Ukulele İçin Şarkı Dağarcığı

Müzik Dersi

Hızlı Koş

Daireye Giremedim

Topları Döndür

Tavuk

Haydi, Kaldır Çemberi

Yönümü Buldum

Tül Oyunu.

25,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil

Türk Halk Müziği, kulaktan kulağa aktarılarak geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama da, usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. İletişimin ve toplumsal değişimin yavaş olması, yapılan aktarımın dış kültürlerden etkilenmesini de büyük ölçüde önlemiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının yaşamımızın her alanına girmesi, kültürler arası etkileşimi ve kültürlerin birbiri üzerine baskısını artırmıştır. Bu süreçte Türk Halk Müziğimizi çeşitli dış etkilerden koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın en sağlıklı yolu, bu konu ile ilgili yazılı kaynakları geliştirmektir. Bu kitapta; solfej eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk bölümlerde müzikle ilgili tanımlar, solfej eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar yer almaktadır. İkinci bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Bu sıralama, öğrencinin konuyu çabuk kavrayabileceği bir düzen içinde verilmiştir. Kitabın son bölümü ise, değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.

18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
Türk Halk Müziği; kulaktan kulağa, geçmişten günümüze, özelikle bağlama eşliğinde aktarılarak varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama, halk müziğinin en önemli icra aracı olmuş, geçmişten günümüze kadar çoğunlukla usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. Günümüzün yaşam koşulları bu aktarım şeklini değiştirmiş, artık geniş kitlelerin bağlamaya ilgisi arttığından, bağlama eğitiminin bir metot ve standarda bağlanması kaçınılmaz olmuştur. Bu alan ile ilgili değerli üstatlar, çeşitli çalışmalar ve metot denemeleri yapmışlardır. Konservatuarların ve bağlama kurslarının açılması, bağlama eğitiminin metot içerisinde öğretilmesini gerekli kılmıştır. Bu eser, bağlama öğretmenlerinin işini kolaylaştıran, kısa sap bağlama öğrenmek isteyen öğrencilerin de yararlanabilecekleri başlangıçtan, ileri seviyeye metodolojik bir kaynak olarak önerilebilir. Bu kitapta bağlama eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk bölümlerde parmak alıştırmaları ilgili örnekler, bağlama eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar ve işaretler, ikinci bölümde ise bağlamada en çok kullanılan pozisyonlar, türkü dizileri, türkü örnekleriyle yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Kitabın son bölümü ise, zorluk derecesi biraz yüksek olan değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
25,60 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
13,60 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
11,20 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
48,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
23,20 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
14,80 ₺ KDV Dahil
18,50 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
27,20 ₺ KDV Dahil
34,00 ₺ KDV Dahil
12,80 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,80 ₺ KDV Dahil
26,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
23,20 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
25,60 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
27,20 ₺ KDV Dahil
34,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
17,60 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
13,20 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
22,40 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
18,40 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
14,40 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
18,40 ₺ KDV Dahil
23,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
4,40 ₺ KDV Dahil
5,50 ₺ KDV Dahil
80,00 ₺ KDV Dahil
100,00 ₺ KDV Dahil
1