Türk Halk Müziği, kulaktan kulağa aktarılarak geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama da, usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. İletişimin ve toplumsal değişimin yavaş olması, yapılan aktarımın dış kültürlerden etkilenmesini de büyük ölçüde önlemiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının yaşamımızın her alanına girmesi, kültürler arası etkileşimi ve kültürlerin birbiri üzerine baskısını artırmıştır. Bu süreçte Türk Halk Müziğimizi çeşitli dış etkilerden koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın en sağlıklı yolu, bu konu ile ilgili yazılı kaynakları geliştirmektir. Bu kitapta; solfej eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk bölümlerde müzikle ilgili tanımlar, solfej eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar yer almaktadır. İkinci bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Bu sıralama, öğrencinin konuyu çabuk kavrayabileceği bir düzen içinde verilmiştir. Kitabın son bölümü ise, değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.

22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
Türk Halk Müziği; kulaktan kulağa, geçmişten günümüze, özelikle bağlama eşliğinde aktarılarak varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama, halk müziğinin en önemli icra aracı olmuş, geçmişten günümüze kadar çoğunlukla usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. Günümüzün yaşam koşulları bu aktarım şeklini değiştirmiş, artık geniş kitlelerin bağlamaya ilgisi arttığından, bağlama eğitiminin bir metot ve standarda bağlanması kaçınılmaz olmuştur. Bu alan ile ilgili değerli üstatlar, çeşitli çalışmalar ve metot denemeleri yapmışlardır. Konservatuarların ve bağlama kurslarının açılması, bağlama eğitiminin metot içerisinde öğretilmesini gerekli kılmıştır. Bu eser, bağlama öğretmenlerinin işini kolaylaştıran, kısa sap bağlama öğrenmek isteyen öğrencilerin de yararlanabilecekleri başlangıçtan, ileri seviyeye metodolojik bir kaynak olarak önerilebilir. Bu kitapta bağlama eğitimi basitten başlayıp zora doğru, bir sıra halinde verilmiştir. İlk bölümlerde parmak alıştırmaları ilgili örnekler, bağlama eğitimi sürecinde bilinmesi gereken kavramlar ve işaretler, ikinci bölümde ise bağlamada en çok kullanılan pozisyonlar, türkü dizileri, türkü örnekleriyle yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise; ana usuller, birleşik usuller, karma usuller birbiri ardına sıralanmıştır. Kitabın son bölümü ise, zorluk derecesi biraz yüksek olan değişik usul ve makamlardan oluşan eserleri içermektedir.
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
22,95 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
10,50 ₺ KDV Dahil
14,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
45,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
24,75 ₺ KDV Dahil
33,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
22,95 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
15,73 ₺ KDV Dahil
18,50 ₺ KDV Dahil
33,75 ₺ KDV Dahil
45,00 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
36,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
9,38 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
9,38 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
9,38 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
9,38 ₺ KDV Dahil
12,50 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
28,50 ₺ KDV Dahil
38,00 ₺ KDV Dahil
13,50 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
37,50 ₺ KDV Dahil
50,00 ₺ KDV Dahil
12,75 ₺ KDV Dahil
17,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
32,00 ₺ KDV Dahil
16,50 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
11,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
24,75 ₺ KDV Dahil
33,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
21,75 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
7,50 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
120,00 ₺ KDV Dahil
160,00 ₺ KDV Dahil
1