Bu eser, Hindistan'ın ulusal kahramanı Mahatma Gandhi'den önce İngiliz işgaline karşı direniş başlatan ve daha sonrada yolu Gandhi ile kesişen Ebu'l Kelam Azad'ın tutsak alındığı İngiliz sömürge mahkemesinde yaptığı ve bugün dahi güncelliğini koruyan destansı savunmasını içermektedir. 

Müslümanların öncelikle Hindistan'da yöneten pozisyonunu kaybedip yönetilen pozisyonuna düşmeleri, Hindistan'ın İngiltere tarafından sömürgeleştirilmiş olması, Hindu-Müslümanlar gözünde oldukça önemli bir yere sahip olan Osmanlı Hilafetinin çöküş sürecine girmesi, dünya genelinde Müslümanların artık siyasi arenada kendilerini temsil edebilme imkânından yoksun hale gelmeleri, Hindistan'da tüm bu durumun sorumlusu olarak görülen İngilizlere karşı güçlü bir mücadele sürecini başlatmıştır.  

Ölümsüz Müdafaa, böylesi bir ortamda yetişmiş ve hayatını Hindistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtarılmasına adamış bulunan Ebu'l Kelam Azad'ın İngiliz mahkemeleri karşısında yaptığı savunmanın metnidir. Azad bu savunmasında özellikle, İslam'ın esaslarını ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma ilkesini, İngiliz yönetiminin Hindistan'da yapmış olduğu zulümleri ve Müslümanların hak uğrunda ortaya koydukları mücadeleleri işlemektedir. Eser, aradan geçen yıllara rağmen canlılığını ve güncelliğini korumaktadır.
9,00 ₺ KDV Dahil
12,00 ₺ KDV Dahil
18,00 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
39,60 ₺ KDV Dahil
49,50 ₺ KDV Dahil
48,00 ₺ KDV Dahil
60,00 ₺ KDV Dahil
17,60 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
15,20 ₺ KDV Dahil
19,00 ₺ KDV Dahil
8,80 ₺ KDV Dahil
11,00 ₺ KDV Dahil
22,40 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
19,20 ₺ KDV Dahil
24,00 ₺ KDV Dahil
12,96 ₺ KDV Dahil
16,20 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
16,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
15,20 ₺ KDV Dahil
19,00 ₺ KDV Dahil
8,00 ₺ KDV Dahil
10,00 ₺ KDV Dahil
17,60 ₺ KDV Dahil
22,00 ₺ KDV Dahil
25,20 ₺ KDV Dahil
31,50 ₺ KDV Dahil
1