Bütçe hakkının parlamentolara geçmesi ile Sayıştay'ın ortaya çıkışı aynı zaman dilimine rastlamaktadır. Halkın hâkim güç tarafından toplanan vergiler ve bunların nerelere harcandığı konusunda söz sahibi olma isteğinin sonucu olarak şekillenen Sayıştay Anayasa çerçevesinde hem gelir hem de gider denetimi yaparak; hesap verilebilirlik ve kamu harcamalarında saydamlık prensibini hayata geçirmektedir. 
Anayasanın 160. maddesinde yer alan düzenleme ile Sayıştay'a hem gider denetimi hem de gelir denetimi noktasında önemli bir fonksiyon yüklenmiştir. Ancak Sayıştay gider denetimine odaklanmakta etkin olarak gelir denetimi yapmamaktadır. Gelir denetiminde ortaya çıkan zaafiyet mutlaka karşımıza vergi kaybı dolayısıyla da devlet hazinesinde gelir artışının önlenmesi olarak çıkacaktır. Bu nedenle çalışmada 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu zararı kavramı ayrıntılı olarak açıklanmış, kamu zararı sorumlusu tespit edilmeye çalışılmıştır. Gelir denetimi aşamasında vergi alacağı açısından kamu zararına neden olan fiiller, konu ile bağlantılı Sayıştay kararları ile birlikte irdelenmiştir. Vergi İdaresi, Belediyeler ve Üniversiteler esas alınarak kamu zararı sorumlusuna ilişkin tespitler yapılmıştır. 
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları 
• Türk Sayıştayı'nın Gelişimi ve Görev Alanı 
• Sayıştay'ın Hukuk Sistemi İçindeki Yeri 
• Sayıştay Denetimi 
• Sayıştay Uygulamasında Kamu Zararı 
• Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Sorumlusunun Tespiti 
• Vergi Alacağı Bakımından Kamu Zararı ve Sorumlunun Tespiti 
• Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Vergi Geliri Açısından Kapsamı 
• Vergi Hukukunda Kamu Zararına Neden Olunması 
• Vergi Alacağında Kamu Zararı Sorumluları Ve Vergi Hukukunda İdari Teşkilat 
• Belediyelerde Kamu Gelirlerinin Tahsili Sürecinde Kamu Zararından Doğan Sorumluluk. Üniversitelerde Vergi Sorumluluğu ve Mükellefiyet Kapsamında Kamu Zararı Sorumlusu 
Kamu Zararından Doğan Alacağın Hukuki Mahiyeti ve Takibi
₺32,88KDV Dahil
₺33,90 KDV Dahil
₺27,64KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺23,18KDV Dahil
₺23,90 KDV Dahil
₺12,61KDV Dahil
₺13,00 KDV Dahil
₺24,15KDV Dahil
₺24,90 KDV Dahil
₺16,20KDV Dahil
₺21,60 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺37,73KDV Dahil
₺38,90 KDV Dahil
₺92,05KDV Dahil
₺94,90 KDV Dahil
₺52,28KDV Dahil
₺53,90 KDV Dahil
₺63,75KDV Dahil
₺85,00 KDV Dahil
₺26,25KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺21,75KDV Dahil
₺29,00 KDV Dahil
₺20,63KDV Dahil
₺27,50 KDV Dahil
₺77,50KDV Dahil
₺79,90 KDV Dahil
₺15,00KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺50,63KDV Dahil
₺67,50 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺24,37KDV Dahil
₺32,50 KDV Dahil
₺82,35KDV Dahil
₺84,90 KDV Dahil
₺16,88KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺25,50KDV Dahil
₺34,00 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺116,30KDV Dahil
₺119,90 KDV Dahil
₺96,03KDV Dahil
₺99,00 KDV Dahil
₺48,01KDV Dahil
₺49,50 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺26,25KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺15,00KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺22,50KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺32,40KDV Dahil
₺43,20 KDV Dahil
₺14,55KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,25KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺189,15KDV Dahil
₺195,00 KDV Dahil
₺18,33KDV Dahil
₺18,90 KDV Dahil
₺30,94KDV Dahil
₺31,90 KDV Dahil
₺21,00KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺43,12KDV Dahil
₺57,50 KDV Dahil
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>