Bütçe hakkının parlamentolara geçmesi ile Sayıştay'ın ortaya çıkışı aynı zaman dilimine rastlamaktadır. Halkın hâkim güç tarafından toplanan vergiler ve bunların nerelere harcandığı konusunda söz sahibi olma isteğinin sonucu olarak şekillenen Sayıştay Anayasa çerçevesinde hem gelir hem de gider denetimi yaparak; hesap verilebilirlik ve kamu harcamalarında saydamlık prensibini hayata geçirmektedir. 
Anayasanın 160. maddesinde yer alan düzenleme ile Sayıştay'a hem gider denetimi hem de gelir denetimi noktasında önemli bir fonksiyon yüklenmiştir. Ancak Sayıştay gider denetimine odaklanmakta etkin olarak gelir denetimi yapmamaktadır. Gelir denetiminde ortaya çıkan zaafiyet mutlaka karşımıza vergi kaybı dolayısıyla da devlet hazinesinde gelir artışının önlenmesi olarak çıkacaktır. Bu nedenle çalışmada 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu zararı kavramı ayrıntılı olarak açıklanmış, kamu zararı sorumlusu tespit edilmeye çalışılmıştır. Gelir denetimi aşamasında vergi alacağı açısından kamu zararına neden olan fiiller, konu ile bağlantılı Sayıştay kararları ile birlikte irdelenmiştir. Vergi İdaresi, Belediyeler ve Üniversiteler esas alınarak kamu zararı sorumlusuna ilişkin tespitler yapılmıştır. 
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları 
• Türk Sayıştayı'nın Gelişimi ve Görev Alanı 
• Sayıştay'ın Hukuk Sistemi İçindeki Yeri 
• Sayıştay Denetimi 
• Sayıştay Uygulamasında Kamu Zararı 
• Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Sorumlusunun Tespiti 
• Vergi Alacağı Bakımından Kamu Zararı ve Sorumlunun Tespiti 
• Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Vergi Geliri Açısından Kapsamı 
• Vergi Hukukunda Kamu Zararına Neden Olunması 
• Vergi Alacağında Kamu Zararı Sorumluları Ve Vergi Hukukunda İdari Teşkilat 
• Belediyelerde Kamu Gelirlerinin Tahsili Sürecinde Kamu Zararından Doğan Sorumluluk. Üniversitelerde Vergi Sorumluluğu ve Mükellefiyet Kapsamında Kamu Zararı Sorumlusu 
Kamu Zararından Doğan Alacağın Hukuki Mahiyeti ve Takibi
32,21 ₺ KDV Dahil
33,90 ₺ KDV Dahil
50,63 ₺ KDV Dahil
67,50 ₺ KDV Dahil
71,15 ₺ KDV Dahil
74,90 ₺ KDV Dahil
20,63 ₺ KDV Dahil
27,50 ₺ KDV Dahil
27,08 ₺ KDV Dahil
28,50 ₺ KDV Dahil
37,50 ₺ KDV Dahil
50,00 ₺ KDV Dahil
22,70 ₺ KDV Dahil
23,90 ₺ KDV Dahil
12,35 ₺ KDV Dahil
13,00 ₺ KDV Dahil
23,66 ₺ KDV Dahil
24,90 ₺ KDV Dahil
16,05 ₺ KDV Dahil
16,90 ₺ KDV Dahil
16,20 ₺ KDV Dahil
21,60 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
36,96 ₺ KDV Dahil
38,90 ₺ KDV Dahil
90,16 ₺ KDV Dahil
94,90 ₺ KDV Dahil
51,20 ₺ KDV Dahil
53,90 ₺ KDV Dahil
63,75 ₺ KDV Dahil
85,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
21,75 ₺ KDV Dahil
29,00 ₺ KDV Dahil
20,63 ₺ KDV Dahil
27,50 ₺ KDV Dahil
75,90 ₺ KDV Dahil
79,90 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
28,50 ₺ KDV Dahil
38,00 ₺ KDV Dahil
74,25 ₺ KDV Dahil
99,00 ₺ KDV Dahil
50,63 ₺ KDV Dahil
67,50 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
24,37 ₺ KDV Dahil
32,50 ₺ KDV Dahil
80,65 ₺ KDV Dahil
84,90 ₺ KDV Dahil
16,88 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
25,50 ₺ KDV Dahil
34,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
113,91 ₺ KDV Dahil
119,90 ₺ KDV Dahil
94,05 ₺ KDV Dahil
99,00 ₺ KDV Dahil
47,02 ₺ KDV Dahil
49,50 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
63,75 ₺ KDV Dahil
85,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
26,25 ₺ KDV Dahil
35,00 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
20,00 ₺ KDV Dahil
22,50 ₺ KDV Dahil
30,00 ₺ KDV Dahil
32,40 ₺ KDV Dahil
43,20 ₺ KDV Dahil
14,25 ₺ KDV Dahil
15,00 ₺ KDV Dahil
18,75 ₺ KDV Dahil
25,00 ₺ KDV Dahil
20,25 ₺ KDV Dahil
27,00 ₺ KDV Dahil
185,25 ₺ KDV Dahil
195,00 ₺ KDV Dahil
17,96 ₺ KDV Dahil
18,90 ₺ KDV Dahil
24,37 ₺ KDV Dahil
32,50 ₺ KDV Dahil
30,31 ₺ KDV Dahil
31,90 ₺ KDV Dahil
21,00 ₺ KDV Dahil
28,00 ₺ KDV Dahil
43,12 ₺ KDV Dahil
57,50 ₺ KDV Dahil
1