Bütçe hakkının parlamentolara geçmesi ile Sayıştay'ın ortaya çıkışı aynı zaman dilimine rastlamaktadır. Halkın hâkim güç tarafından toplanan vergiler ve bunların nerelere harcandığı konusunda söz sahibi olma isteğinin sonucu olarak şekillenen Sayıştay Anayasa çerçevesinde hem gelir hem de gider denetimi yaparak; hesap verilebilirlik ve kamu harcamalarında saydamlık prensibini hayata geçirmektedir. 
Anayasanın 160. maddesinde yer alan düzenleme ile Sayıştay'a hem gider denetimi hem de gelir denetimi noktasında önemli bir fonksiyon yüklenmiştir. Ancak Sayıştay gider denetimine odaklanmakta etkin olarak gelir denetimi yapmamaktadır. Gelir denetiminde ortaya çıkan zaafiyet mutlaka karşımıza vergi kaybı dolayısıyla da devlet hazinesinde gelir artışının önlenmesi olarak çıkacaktır. Bu nedenle çalışmada 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu zararı kavramı ayrıntılı olarak açıklanmış, kamu zararı sorumlusu tespit edilmeye çalışılmıştır. Gelir denetimi aşamasında vergi alacağı açısından kamu zararına neden olan fiiller, konu ile bağlantılı Sayıştay kararları ile birlikte irdelenmiştir. Vergi İdaresi, Belediyeler ve Üniversiteler esas alınarak kamu zararı sorumlusuna ilişkin tespitler yapılmıştır. 
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları 
• Türk Sayıştayı'nın Gelişimi ve Görev Alanı 
• Sayıştay'ın Hukuk Sistemi İçindeki Yeri 
• Sayıştay Denetimi 
• Sayıştay Uygulamasında Kamu Zararı 
• Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Sorumlusunun Tespiti 
• Vergi Alacağı Bakımından Kamu Zararı ve Sorumlunun Tespiti 
• Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Vergi Geliri Açısından Kapsamı 
• Vergi Hukukunda Kamu Zararına Neden Olunması 
• Vergi Alacağında Kamu Zararı Sorumluları Ve Vergi Hukukunda İdari Teşkilat 
• Belediyelerde Kamu Gelirlerinin Tahsili Sürecinde Kamu Zararından Doğan Sorumluluk. Üniversitelerde Vergi Sorumluluğu ve Mükellefiyet Kapsamında Kamu Zararı Sorumlusu 
Kamu Zararından Doğan Alacağın Hukuki Mahiyeti ve Takibi
₺32,21KDV Dahil
₺33,90 KDV Dahil
₺27,08KDV Dahil
₺28,50 KDV Dahil
₺22,70KDV Dahil
₺23,90 KDV Dahil
₺12,35KDV Dahil
₺13,00 KDV Dahil
₺23,66KDV Dahil
₺24,90 KDV Dahil
₺16,20KDV Dahil
₺21,60 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺36,96KDV Dahil
₺38,90 KDV Dahil
₺90,16KDV Dahil
₺94,90 KDV Dahil
₺51,20KDV Dahil
₺53,90 KDV Dahil
₺63,75KDV Dahil
₺85,00 KDV Dahil
₺26,25KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺21,75KDV Dahil
₺29,00 KDV Dahil
₺20,63KDV Dahil
₺27,50 KDV Dahil
₺75,90KDV Dahil
₺79,90 KDV Dahil
₺15,00KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺50,63KDV Dahil
₺67,50 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺24,37KDV Dahil
₺32,50 KDV Dahil
₺80,65KDV Dahil
₺84,90 KDV Dahil
₺16,88KDV Dahil
₺22,50 KDV Dahil
₺25,50KDV Dahil
₺34,00 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺113,91KDV Dahil
₺119,90 KDV Dahil
₺47,02KDV Dahil
₺49,50 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺18,75KDV Dahil
₺25,00 KDV Dahil
₺26,25KDV Dahil
₺35,00 KDV Dahil
₺15,00KDV Dahil
₺20,00 KDV Dahil
₺22,50KDV Dahil
₺30,00 KDV Dahil
₺32,40KDV Dahil
₺43,20 KDV Dahil
₺14,25KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
₺20,25KDV Dahil
₺27,00 KDV Dahil
₺185,25KDV Dahil
₺195,00 KDV Dahil
₺17,96KDV Dahil
₺18,90 KDV Dahil
₺30,31KDV Dahil
₺31,90 KDV Dahil
₺21,00KDV Dahil
₺28,00 KDV Dahil
₺43,12KDV Dahil
₺57,50 KDV Dahil
< style >. async - hide { opacity : 0 ! important } < /style>